Antje van Dijk

In het katholieke Nijmegen geboren ben ik opgegroeid in een protestants liberaal gezin. Op mijn achttiende heb ik besloten doopsgezind te worden en in deze geloofsgemeenschap ben ik nog steeds actief. Na het behalen van het gymnasium beta diploma, verhuisde ik naar Amsterdam; er zouden nog 16 verhuizingen volgen voordat ik in 1994 in Zutphen terecht kwam.

Ik volgde de opleiding Arbeidstherapie aan het Instituut Leffelaar te Amsterdam; later is in Nederland gekozen voor de Franstalige term Ergotherapie. Eind jaren 80 is het beroep ondergebracht onder de HBO wet. Mijn werkervaring ligt in de (kinder-) revalidatie, algemene ziekenhuis en GGZ. Vele jaren heb ik mij bestuurlijk voor het beroep ingezet.

In 1998 ben ik lid geworden van de VVD, terwijl ik voordien altijd VVD heb gestemd. Enkele jaren daarop werd ik bestuurslid van de afdeling Zutphen en later Zutphen-Warnsveld. Loyaal en trouw zijn aan een partij betekent ook meegaan als het tegenzit en kop ervoor.

In januari 2009 nam ik plaats in de fractie als forumlid en vanaf 2010 was ik eerst een jaar forumlid en vervolgens raadslid tot op heden.

Als lid van een Doopsgezinde gemeente, verbonden in de Mennonite World Conference hecht ik aan het vredesgetuigenis en onderschrijf ik de volwassendoop van harte. In maatschappelijk opzicht past de liberale levenshouding mij en daarin zijn ‘eigen keuzes maken en bewust verantwoordelijkheid dragen’ leidend. Vanuit mijn doopsgezind zijn krijgt de betrokkenheid op de mensheid en maatschappij invulling; doopsgezind en liberaal dat zijn mijn drijfveren in de politiek. Vaak weerbarstig, maar altijd heeft een bredere context, lokaal, nationaal en internationaal, mijn interesse als referentiekader.

Als raadslid voor de VVD zet ik mij in voor welzijn, volksgezondheid, sociaal beleid, onderwijs jeugd en jongeren. In het huidige omstandigheden betekent dat nog steeds ingrijpende veranderingen door bezuinigingen en nieuwe wetgeving. De decentralisatie van taken op het gebied van sociale domein en werkgelegenheid van nationaal naar lokaal zijn een grote uitdaging. In het besef dat ‘wetten en regels uitvoeren’ tijd en ervaring opdoen vergt, bouw ik mee aan een goede balans in de taken van de gemeente, het lokaal bestuur.

Antje van Dijk

Contactgegevens:
Paulus Potterstraat 79
7204 CS Zutphen
0575-519147