Gijs Peteroff

Bezoldigde activiteiten:

Bestuurder Genietcafé Zutphen BV

Horecabedrijf 

Bestuurder Matthias Verwaltung BV

Nederlands-Duitse activiteiten in o.a. het zorgdomein

Onbezoldigde activiteiten:

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zutphen

Stichting Binnenstad Management Zutphen

Voorzitter Werkgeverscommissie Gemeente Zutphen


Ongeveer de helft van mijn leven woon ik in Zutphen. In de andere helft heb ik gewoond in Middelburg, Goes, Rotterdam, Amersfoort, Arnhem, Nijmegen en ook even in Duitsland. Zutphen is een heerlijke stad. Mijn kinderen zijn er opgegroeid en het is dagelijks genieten van de schoonheid van cultuur historisch erfgoed. Zutphen is ook een groene stad. Er is ruimte om te recreëren, het is een bruisende en levendige stad. Ik ben al vrij jong begonnen met werken in het midden- en klein bedrijf en heb een aantal ondernemingen gehad. Daarnaast heb ik gewerkt in het openbaar vervoer en mij bezig gehouden met diverse beleidsterreinen op het gebied van innovatie en het organiseren van "grip op de zaak". Verder heb ik 10 jaar in de ambulancezorg gewerkt. Zowel operationeel als beleidsmatig. Mijn werkervaring ligt op de volgende gebieden: Ondernemen in het algemeen en het opstarten en reorganiseren van bedrijven in het bijzonder, acute gezondheidszorg, beleidsterreinen openbare orde en veiligheid, juridische terreinen zoals bijvoorbeeld insolventierecht en natuurlijk het verbinden van mensen. Ik ben breed georiënteerd en zet graag nieuwe inzichten om in praktische handvatten die ik door mijn werkervaring vanuit meerdere invalshoeken kan belichten. Dat wordt een hoeksteen van mijn bijdrage aan de mooie stad Zutphen en daar zet ik mij bijzonder graag voor in. Mijn motto is: Als je ergens een mening over hebt, roep dan niet vanaf de zijlijn maar draag daadwerkelijk bij aan een vitale stad. Dat is voor mij een belangrijke motivatie als raadslid.

Als raadslid voor de VVD heb ik in portefeuille:
- Mobiliteit
- PlusOV
- Financiën
- Personeel en Organisatie
- ICT
- GR GGD Noord- en Oost Gelderland
- Openbare Orde en Veiligheid
- Justitiediensten
- Vergunningverlening en handhaving
- GR Omgevingsdienst Achterhoek
- Achterhoek toerisme inclusief RAL
- Sport
- Project Rivier in de Stad
- NV Vitens
- Focus op de wijken Leesten en Zuidwijken

 

Gijs J.W.M. Peteroff
Anna de Waallaan 13
7207 GV Zutphen
06 38755082

g.peteroff@raad.zutphen.nl