Verklaring Gijs Peteroff 05 mei 2018

Afgelopen donderdag en vrijdag verschenen er artikelen over mijn werk als ondernemer. Kortweg gaat het artikel over twee van mijn bedrijven, die volgens de Stentor niet zouden bestaan. Omdat ik begrijp dat mijn werk als ondernemer én als lokaal politicus in de publieke opinie gezamenlijk wordt beoordeeld, leg ik jullie graag uit hoe het werkelijk in elkaar zit.

Het komt er op neer dat ik een bestaande BV in Duitsland heb, die activiteiten verricht. Deze BV had een eigen website. Op die website staat onder het kopje "Hauptsitz" een bedrijf in Spanje. Dat bedrijf is er niet. Toen ik in 2015 grote financiële verplichtingen aanging, overwoog ik om mijn persoonlijke aansprakelijkheid zo goed mogelijk te beschermen. Dit wilde ik doen door tussen het Duitse bedrijf en mijzelf, nog een extra bedrijf op te richten - het bedrijf in Spanje. Dit bleek echter niet nodig en ik zag hier destijds dan ook vanaf. Toch had ik het wel al op de Duitse website laten zetten en is het aan mijn aandacht ontsnapt om het direct weg te halen. Dat is natuurlijk niet zo handig.

Ik heb overigens verder op geen enkele manier doen voorkomen dat ik een actief Spaans bedrijf zou hebben. Dat is bijvoorbeeld ook zichtbaar in het organogram van mijn bedrijfsconstructie, welke is afgedrukt in het artikel in de Stentor. Het genoemde Spaanse bedrijf staat daar terecht niet bij.

De middag voorafgaand aan de publicatie heb ik een sterk samengevat concept ontvangen. Daar heb ik mijn commentaar op gegeven. Het uiteindelijke artikel was overigens bijna een hele pagina, met veel tekst die ik niet eerder heb gezien. Ik onderschrijf derhalve zowel de inhoud als de gesuggereerde conclusie, dat ik niet integer zou zijn, niet. Ook spijt het mij te lezen dat ik verkeerd word geciteerd met woorden als 'ontsnappingsroute', die ik niet gebruikt heb.

Ik betreur de gang van zaken enorm. Mijnsinziens heb ik steeds te goeder trouw gehandeld en geprobeerd om als ondernemer de juiste beslissingen te nemen, zoals dat van mij verwacht mag worden door mijn investeerders, mijn personeel en andere stakeholders.
In de politiek mag u mij de komende jaren kritisch op mijn inspanningen voor onze gemeente blijven beoordelen, ik ga daarover steeds graag met u in gesprek.


Gijs Peteroff