VVD Zutphen vraagt college van B&W naar stand van zaken Noorderhavengebied

De hernieuwde aanleg van de Noorderhaven als integraal onderdeel van de nieuwe woonwijk Noorderhaven beleefde een jaar geleden een feestelijk moment bij de officiële opening. De opening vond plaats met vertegenwoordigers van betrokken partijen, zoals het Waterschap, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Gemeente, onder andere in de personen van burgemeester en verantwoordelijk wethouder. Velen keken vanaf dat moment uit naar de verdere afbouw en het functioneren van de Noorderhaven.

Berichten over vorderingen en vertragingen in dit laatste proces zijn mondjesmaat gericht aan samenleving en raad. In de laatste maanden meldde de pers meerdere malen van overlast en vernielingen. Het laatste bericht van het college aan de raad dateert van 20 juli 2017. Het betrof een bericht over wat zoal de komende tijd staat te gebeuren met weinig feiten over wat inmiddels bereikt is.

De fractie van de VVD vraagt zich af of dit prestigieuze project wellicht in aanvang voldoende aandacht heeft gekregen. In elk geval stellen wij vast dat in dit laatste jaar de geringe berichtgeving naar buiten toe het beeld over Noorderhaven negatief heeft gevoed. Ook stellen wij vast dat, ofschoon al enkele jaren vaststaat dat er ter plaatse een jachthaven wordt gerealiseerd en deze eind 2016 zelfs geopend is, de haven het grootste deel van het vaarseizoen van 2017 niet beschikbaar is in zijn beoogde functie.

Zie voor de inhoudelijke vragen onderstaand PDF bestand