• Waterschapsverkiezingen: blog 2 Linda van der Toorn

  Zoals in het vorige blog benoemd heeft het waterschap drie belangrijke kerntaken. In dit blog beschrijf ik de kerntaak waterveiligheid; het onderhouden en op sterkte houden van de dijken. De rijksoverheid houdt toezicht op de primaire waterkeringen langs grote rivieren en de kust, de provincies houden toezicht op de regionale waterkeringen langs kleinere wateren. Alle dijken worden getoetst op sterkte en onderhouden door de Waterschappen en Rijkswaterstaat, de dijken langs de IJssel zijn in beheer van het waterschap. Lees verder

 • Thema-avond 7 maart, Onderwijs en Arbeidsmarkt

  De afstand tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is pijnlijk voelbaar. Opleidingen sluiten niet aan bij de banen die er zijn. Ondernemers kunnen geen geschoold personeel vinden. En er dreigt een tekort aan vaklieden in de regio. In de aanloop naar de Provinciale verkiezingen organiseren Zutphense politieke partijen een thema-avond. Met inspirerende verhalen over wat er wél goed gaat. En over wat er beter kan. Lees verder

 • Waterschapsverkiezingen: blog 1 Linda van der Toorn

  Op 20 maart gaan we weer naar de stembus voor de provinciale Statenverkiezingen. Maar op 20 maart mogen we ook kiezen voor het bestuur van de waterschappen. “Ja, maar wat doen de waterschappen eigenlijk?” en “wat heb ik daarin te kiezen?” is de vervolgvraag die eigenlijk altijd volgt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit ook een moeilijke vraag vond voordat ik bij een waterschap werkte en lid werd van de VVD. Echter, de rol van het waterschap en daarmee ook de impact van uw keuze is groter dan u denkt. Lees verder

 • De provincie gaat óók over jouw toekomst.

  © Zutphen, poort van de ...

  De provincie gaat óók over jouw toekomst. Veel mensen begrijpen niet wat de provincie doet en vinden het een nutteloze bestuurslaag. Men voelt zich daarom niet betrokken, met als gevolg een lage opkomst. Toch is het belangrijk om te gaan stemmen op 20 maart. Want alhoewel de provincie voor veel mensen gevoelsmatig op afstand staat, heeft zij meer invloed dan je denkt. Waarom? Dat kun je hieronder lezen. Lees verder

 • 2019 ….…. Kijken op harthoogte!

  De kop van de raadsperiode 2018-2022 is eraf. Een kop met verrassingen of beter gezegd duidelijkheden die verwacht konden worden, maar die in hun omvang wel onthutsend zijn. Lees verder

 • Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

  © Stock_Google

  Bibliotheek Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Lees verder

 • De kermis moet in de gemeente Zutphen blijven

  Update naar aanleiding van het forum van maandag 10 september over de motie "de kermis moet in Zutphen blijven". Lees verder

 • De kermis

  De VVD vindt het van groot belang om, bij de keuze van een mogelijke andere locatie, een zorgvuldige afweging te maken. Een afweging waarbij het algemeen belang centraal staat. De meest voor de hand liggende locatie lijkt de IJsselkade maar daar wonen ook mensen. Het kan niet zo zijn dat het probleem van de ene naar de andere omgeving wordt verplaatst. Met ander woorden, de bewoners van de IJsselkade dienen ook een stem te hebben. Lees verder

 • Zutphen krijgt nieuwe, unieke Cultuurkrant

  Zutphen krijgt nieuwe, unieke Cultuurkrant Lees verder

 • Toch de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Uit de Kiesraad is gebleken dat de VVD toch de grootste is geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wij willen onze kiezers en vrijwilligers – alle doeners – die zich hebben ingezet in hun gemeente bedanken! Lees verder

 • Coalitieakkoord 2018 - 2022

  'Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld'. Het coalitieakkoord van GroenLinks, SP, PvdA en VVD voor de gemeente Zutphen. Deze versie bevat alleen tekst. Lees verder

 • Even voorstellen...

  Graag stellen wij Laura Werger aan u voor, onze kandidaat-wethouder die de komende vier jaren als wethouder zitting zal nemen in het college van B & W in onze prachtige gemeente Zutphen. Laura Werger wordt verantwoordelijk voor: Werk en Inkomen; Omgevingswet en stadsontwikkeling; Vergunningverlening en handhaving; Sport; Grondzaken; vastgoedbeheer; Huisvesting organisatie en facilitaire zaken; en Speerpunt Samen werk bereikbaar maken. Lees verder

 • Gesprek informateurs 30 maart 2018

  © VVD Zutphen

  De formatiebesprekingen gaan verder, vandaag 30 maart namen wij, VVD Zutphen - Warnsveld, zitting tegenover de informateurs zijnde Victor Boldewijn en Rosalie Smit. Van tevoren kregen we de opdracht mee om een brief in te zenden waarbij wij als partij antwoord gaven op een aantal vragen die elke partij had ontvangen van de informateurs. Wat volgde was een prettig gesprek op inhoud en waarbij wij de ruimte kregen om onze antwoorden toe te lichten. Lees verder om onze ingezonden brief van 29-03-2018 in te zien. Lees verder

 • Zorg op maat

  © VVD

  Voor de VVD is het Sociaal Domein belangrijk. Het is een omvangrijk terrein, waarin de gemeente een taak heeft op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en in toenemende mate aansluiting vindt bij de Wet Passend Onderwijs. Lees verder

 • Slimme bereikbaarheid

  Zutphen groeit en dat is goed nieuws: het gaat steeds beter met onze gemeente. Daarbij hoort dat de verkeersstromen zich blijven ontwikkelen. Om Zutphen en Warnsveld ook in de toekomst gezond te houden is een passende infrastructuur van groot belang. Lees verder

 • Ruimte om te ondernemen

  Bedrijven zorgen voor de economische kracht van de stad. Om Zutphen aantrekkelijk te houden voor haar inwoners, is het belangrijk dat de lokale werkgelegenheid op peil blijft. En daarvoor is het nodig dat ondernemers van de gemeente de aandacht én de ruimte krijgen die ze verdienen. Wij vinden dat de gemeentelijke overheid gemakkelijker aanspreekbaar moet zijn voor ondernemers en zetten ons in voor de realisatie van één aanspreekpunt bij de gemeente Zutphen voor alle zaken betreffende het ondernemen. De communicatie van de gemeente richting ondernemers moet actief, tijdig en volledig zijn. Signaleren en bestrijden van leegstand van bedrijfspanden is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Lees verder

 • Een levendige en aantrekkelijke binnenstad

  © VVD

  De monumentale binnenstad is belangrijk voor de aantrekkingskracht van Zutphen op bezoekers en bewoners. Binnen dat decor zorgen ondernemers in horeca, retail en cultuur voor een hoogwaardig aanbod en levendigheid. Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren met persoonlijke aandacht, service en hoge kwaliteit een klantenkring opgebouwd die vanuit de wijde omtrek- en vaak het hele land- naar Zutphen komt. Deze bezoekers waarderen Zutphen niet alleen om het unieke winkelaanbod, maar in toenemende mate ook als stad om te verblijven. Lees verder

 • Veiligheid voor en door iedereen

  © VVD

  Zutphen is een fijne stad om in te wonen, te werken en te verblijven. Veiligheid in de openbare ruimte is daarbij een basisvoorwaarde. Hoewel er minder geweldsincidenten zijn dan enkele jaren geleden, groeit na een aantal incidenten het gevoel van onveiligheid weer. Met name op uitgaansavonden, maar op bepaalde plekken ook overdag. Daarbij kan het behalve om geweld ook gaan om bijvoorbeeld verwarde personen, rijgedrag rondom scholen of rondhangende groepen. Verder moeten de ziekenhuis- en ambulancezorg op orde blijven. Lees verder

 • Gezond huishoudboekje

  © VVD

  Net als bij mensen thuis, kan de gemeente pas geld uitgeven als het er is. Structurele, jaarlijks terugkerende uitgaven moeten kunnen worden opgevangen met structurele inkomsten; niet alleen nu, maar ook in de nabije toekomst. Lees verder

 • De kracht van Oost-Nederland: VVD in gesprek met ondernemers

  Op donderdag 15 maart verzorgt de VVD in Zutphen de netwerkbijeenkomst ‘De kracht van Oost-Nederland’. Het oosten van Nederland doet het economisch gezien beter dan gemiddeld. Het aantal bedrijven in de regio groeit gestaag en de banengroei neemt sneller toe dan in de rest van Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De kracht van Oost-Nederland’ (2016) waarvan prof.dr. Oedzge Atzema projectleider is geweest.Het oosten van Nederland doet het economisch gezien beter dan gemiddeld. Het aantal bedrijven in de regio groeit gestaag en de banengroei neemt sneller toe dan in de rest van Nederland. Lees verder