• 2019 ….…. Kijken op harthoogte!

  De kop van de raadsperiode 2018-2022 is eraf. Een kop met verrassingen of beter gezegd duidelijkheden die verwacht konden worden, maar die in hun omvang wel onthutsend zijn. Lees verder

 • Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

  © Stock_Google

  Bibliotheek Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Lees verder

 • De kermis moet in de gemeente Zutphen blijven

  Update naar aanleiding van het forum van maandag 10 september over de motie "de kermis moet in Zutphen blijven". Lees verder

 • De kermis

  De VVD vindt het van groot belang om, bij de keuze van een mogelijke andere locatie, een zorgvuldige afweging te maken. Een afweging waarbij het algemeen belang centraal staat. De meest voor de hand liggende locatie lijkt de IJsselkade maar daar wonen ook mensen. Het kan niet zo zijn dat het probleem van de ene naar de andere omgeving wordt verplaatst. Met ander woorden, de bewoners van de IJsselkade dienen ook een stem te hebben. Lees verder

 • Zutphen krijgt nieuwe, unieke Cultuurkrant

  Zutphen krijgt nieuwe, unieke Cultuurkrant Lees verder

 • Toch de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Uit de Kiesraad is gebleken dat de VVD toch de grootste is geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wij willen onze kiezers en vrijwilligers – alle doeners – die zich hebben ingezet in hun gemeente bedanken! Lees verder

 • Coalitieakkoord 2018 - 2022

  'Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld'. Het coalitieakkoord van GroenLinks, SP, PvdA en VVD voor de gemeente Zutphen. Deze versie bevat alleen tekst. Lees verder

 • Even voorstellen...

  Graag stellen wij Laura Werger aan u voor, onze kandidaat-wethouder die de komende vier jaren als wethouder zitting zal nemen in het college van B & W in onze prachtige gemeente Zutphen. Laura Werger wordt verantwoordelijk voor: Werk en Inkomen; Omgevingswet en stadsontwikkeling; Vergunningverlening en handhaving; Sport; Grondzaken; vastgoedbeheer; Huisvesting organisatie en facilitaire zaken; en Speerpunt Samen werk bereikbaar maken. Lees verder

 • Gesprek informateurs 30 maart 2018

  © VVD Zutphen

  De formatiebesprekingen gaan verder, vandaag 30 maart namen wij, VVD Zutphen - Warnsveld, zitting tegenover de informateurs zijnde Victor Boldewijn en Rosalie Smit. Van tevoren kregen we de opdracht mee om een brief in te zenden waarbij wij als partij antwoord gaven op een aantal vragen die elke partij had ontvangen van de informateurs. Wat volgde was een prettig gesprek op inhoud en waarbij wij de ruimte kregen om onze antwoorden toe te lichten. Lees verder om onze ingezonden brief van 29-03-2018 in te zien. Lees verder

 • Zorg op maat

  © VVD

  Voor de VVD is het Sociaal Domein belangrijk. Het is een omvangrijk terrein, waarin de gemeente een taak heeft op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en in toenemende mate aansluiting vindt bij de Wet Passend Onderwijs. Lees verder

 • Slimme bereikbaarheid

  Zutphen groeit en dat is goed nieuws: het gaat steeds beter met onze gemeente. Daarbij hoort dat de verkeersstromen zich blijven ontwikkelen. Om Zutphen en Warnsveld ook in de toekomst gezond te houden is een passende infrastructuur van groot belang. Lees verder

 • Ruimte om te ondernemen

  Bedrijven zorgen voor de economische kracht van de stad. Om Zutphen aantrekkelijk te houden voor haar inwoners, is het belangrijk dat de lokale werkgelegenheid op peil blijft. En daarvoor is het nodig dat ondernemers van de gemeente de aandacht én de ruimte krijgen die ze verdienen. Wij vinden dat de gemeentelijke overheid gemakkelijker aanspreekbaar moet zijn voor ondernemers en zetten ons in voor de realisatie van één aanspreekpunt bij de gemeente Zutphen voor alle zaken betreffende het ondernemen. De communicatie van de gemeente richting ondernemers moet actief, tijdig en volledig zijn. Signaleren en bestrijden van leegstand van bedrijfspanden is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Lees verder

 • Een levendige en aantrekkelijke binnenstad

  © VVD

  De monumentale binnenstad is belangrijk voor de aantrekkingskracht van Zutphen op bezoekers en bewoners. Binnen dat decor zorgen ondernemers in horeca, retail en cultuur voor een hoogwaardig aanbod en levendigheid. Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren met persoonlijke aandacht, service en hoge kwaliteit een klantenkring opgebouwd die vanuit de wijde omtrek- en vaak het hele land- naar Zutphen komt. Deze bezoekers waarderen Zutphen niet alleen om het unieke winkelaanbod, maar in toenemende mate ook als stad om te verblijven. Lees verder

 • Veiligheid voor en door iedereen

  © VVD

  Zutphen is een fijne stad om in te wonen, te werken en te verblijven. Veiligheid in de openbare ruimte is daarbij een basisvoorwaarde. Hoewel er minder geweldsincidenten zijn dan enkele jaren geleden, groeit na een aantal incidenten het gevoel van onveiligheid weer. Met name op uitgaansavonden, maar op bepaalde plekken ook overdag. Daarbij kan het behalve om geweld ook gaan om bijvoorbeeld verwarde personen, rijgedrag rondom scholen of rondhangende groepen. Verder moeten de ziekenhuis- en ambulancezorg op orde blijven. Lees verder

 • Gezond huishoudboekje

  © VVD

  Net als bij mensen thuis, kan de gemeente pas geld uitgeven als het er is. Structurele, jaarlijks terugkerende uitgaven moeten kunnen worden opgevangen met structurele inkomsten; niet alleen nu, maar ook in de nabije toekomst. Lees verder

 • De kracht van Oost-Nederland: VVD in gesprek met ondernemers

  Op donderdag 15 maart verzorgt de VVD in Zutphen de netwerkbijeenkomst ‘De kracht van Oost-Nederland’. Het oosten van Nederland doet het economisch gezien beter dan gemiddeld. Het aantal bedrijven in de regio groeit gestaag en de banengroei neemt sneller toe dan in de rest van Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De kracht van Oost-Nederland’ (2016) waarvan prof.dr. Oedzge Atzema projectleider is geweest.Het oosten van Nederland doet het economisch gezien beter dan gemiddeld. Het aantal bedrijven in de regio groeit gestaag en de banengroei neemt sneller toe dan in de rest van Nederland. Lees verder

 • Constructieve cultuur op het stadhuis

  De VVD staat voor een slagvaardige, professionele en op samenwerking gerichte cultuur op het stadhuis. Het bestuur (gemeenteraad en college) is er om samen met inwoners, bedrijven en instellingen richting te geven aan de ontwikkeling van deze stad. De gemeenteraad vernieuwt haar rol en werkwijze. De ambtelijke organisatie is er om deze zaken mogelijk te maken. De tijd dat de gemeente of het ambtenarenapparaat alléén de dienst uitmaakte is gelukkig voorbij. Er is veel energie en initiatief in de samenleving dat ruimte verdient. De digitale bereikbaarheid van de gemeente heeft prioriteit. Lees verder

 • Statement: Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel

  Klaas Dijkhoff stelde samen met fractievoorzitters Klaver (GL) en Marijnissen (SP) dit statement op over Nederlandse Kamerleden die in Turkse media als ‘landverraders’ werden neergezet. Dit gebeurde nadat zij instemden met een voorstel om de massamoord op Armeniërs te erkennen als genocide. Lees verder

 • De VVD is jarig!

  Op 24 januari 2018 bestaat de VVD 70 jaar. Tijd om terug in de tijd te gaan en een kijkje te nemen in ons nieuwe digitale archief. Lees verder

 • Debatteer met Remco Dijkstra (VVD-Tweede Kamerlid) en Connie Bieze (gedeputeerde bij de provincie Gelderland) mee op 1 februari in Het Koelhuis over de toekomst van Zutphen en omgeving!

  In Zutphen en omgeving spelen een aantal belangrijke issues. Zoals de snelheid op de N348 , de bevaarbaarheid van de IJssel (IJsselbrug) in verband met de toename van het goederenvervoer over water en de mogelijkheden die het Cleantech-center biedt voor Zutphen en de stedendriehoek. Bijzonder is dat er deze avond 3 belangrijke bestuurslagen zijn vertegenwoordigd die nodig zijn om belangrijke Zutphense opgaves te kunnen uitvoeren. Lees verder