Nieuws

 • Voorjaarsnota Algemene beschouwingen van de VVD

  De basishouding van Vertrouwen van de VVD wordt gevoed door wat we het college zien doen. Elkaar scherp houden, onduidelijkheden op tafel leggen, zodat er een verhaal komt te liggen dat consistent is in grote openheid naar de raad. Een verhaal van ambitie om de plannen en de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Lees verder

 • Het vestigingsklimaat van Zutphen

  Het gaat over het algemeen goed met het vestigingsklimaat van Zutphen. Dit blijkt uit de antwoorden die het college heeft gegeven op schriftelijke vragen die Marieke Schriks names de VVDfractie heeft gesteld. Maar er zijn ook nog een aantal zaken die aandacht behoeven. Zoals bijvoorbeeld de digitale bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de doortrekking van de omlegging van de N348. Lees verder

 • Enorm bedankt allemaal!!

  Mede dankzij jullie aller inzet en die van de kandidaten voor de Provinciale Staten (PS) in het bijzonder hebben wij woensdag jl. een heel mooi verkiezingsresultaat kunnen boeken. Doordat ook vele van de kandidaten op diverse plekken op de PS-lijst volop stemmen hebben binnengehaald (zie daartoe de bijlagen met de uitkomsten van de twee kiesdistricten in Gelderland, te weten Arnhem en Nijmegen) is het opnieuw gelukt als VVD om als grootste partij in Gelderland te eindigen (met 129.000 stemmen). Lees verder

 • Wat doet een waterschap precies?

  Deze verkiezingen doen ertoe, vooral de waterschappen leven niet bij iedereen, terwijl deze ontzettend belangrijk zijn! Daarom vroegen we ‘waterschapper’ Mark Strolenberg: wat doet een waterschap nou precies? Lees verder

 • Klimaat- en Energiedebat Gelderland met Jan Markink op 13 maart 2019

  Klimaat- en Energiedebat Gelderland 13 maart 2019 Lees verder

 • Waterschapsverkiezingen: blog 2 Linda van der Toorn

  Zoals in het vorige blog benoemd heeft het waterschap drie belangrijke kerntaken. In dit blog beschrijf ik de kerntaak waterveiligheid; het onderhouden en op sterkte houden van de dijken. De rijksoverheid houdt toezicht op de primaire waterkeringen langs grote rivieren en de kust, de provincies houden toezicht op de regionale waterkeringen langs kleinere wateren. Alle dijken worden getoetst op sterkte en onderhouden door de Waterschappen en Rijkswaterstaat, de dijken langs de IJssel zijn in beheer van het waterschap. Lees verder

 • Thema-avond 7 maart, Onderwijs en Arbeidsmarkt

  De afstand tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is pijnlijk voelbaar. Opleidingen sluiten niet aan bij de banen die er zijn. Ondernemers kunnen geen geschoold personeel vinden. En er dreigt een tekort aan vaklieden in de regio. In de aanloop naar de Provinciale verkiezingen organiseren Zutphense politieke partijen een thema-avond. Met inspirerende verhalen over wat er wél goed gaat. En over wat er beter kan. Lees verder

 • Waterschapsverkiezingen: blog 1 Linda van der Toorn

  Op 20 maart gaan we weer naar de stembus voor de provinciale Statenverkiezingen. Maar op 20 maart mogen we ook kiezen voor het bestuur van de waterschappen. “Ja, maar wat doen de waterschappen eigenlijk?” en “wat heb ik daarin te kiezen?” is de vervolgvraag die eigenlijk altijd volgt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit ook een moeilijke vraag vond voordat ik bij een waterschap werkte en lid werd van de VVD. Echter, de rol van het waterschap en daarmee ook de impact van uw keuze is groter dan u denkt. Lees verder

 • De provincie gaat óók over jouw toekomst.

  © Zutphen, poort van de ...

  De provincie gaat óók over jouw toekomst. Veel mensen begrijpen niet wat de provincie doet en vinden het een nutteloze bestuurslaag. Men voelt zich daarom niet betrokken, met als gevolg een lage opkomst. Toch is het belangrijk om te gaan stemmen op 20 maart. Want alhoewel de provincie voor veel mensen gevoelsmatig op afstand staat, heeft zij meer invloed dan je denkt. Waarom? Dat kun je hieronder lezen. Lees verder

 • 2019 ….…. Kijken op harthoogte!

  De kop van de raadsperiode 2018-2022 is eraf. Een kop met verrassingen of beter gezegd duidelijkheden die verwacht konden worden, maar die in hun omvang wel onthutsend zijn. Lees verder

 • Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

  © Stock_Google

  Bibliotheek Zachte heelmeesters maken stinkende wonden Lees verder

 • De kermis moet in de gemeente Zutphen blijven

  Update naar aanleiding van het forum van maandag 10 september over de motie "de kermis moet in Zutphen blijven". Lees verder

 • De kermis

  De VVD vindt het van groot belang om, bij de keuze van een mogelijke andere locatie, een zorgvuldige afweging te maken. Een afweging waarbij het algemeen belang centraal staat. De meest voor de hand liggende locatie lijkt de IJsselkade maar daar wonen ook mensen. Het kan niet zo zijn dat het probleem van de ene naar de andere omgeving wordt verplaatst. Met ander woorden, de bewoners van de IJsselkade dienen ook een stem te hebben. Lees verder

 • Zutphen krijgt nieuwe, unieke Cultuurkrant

  Zutphen krijgt nieuwe, unieke Cultuurkrant Lees verder

 • Toch de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Uit de Kiesraad is gebleken dat de VVD toch de grootste is geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wij willen onze kiezers en vrijwilligers – alle doeners – die zich hebben ingezet in hun gemeente bedanken! Lees verder

 • Coalitieakkoord 2018 - 2022

  'Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld'. Het coalitieakkoord van GroenLinks, SP, PvdA en VVD voor de gemeente Zutphen. Deze versie bevat alleen tekst. Lees verder

 • Even voorstellen...

  Graag stellen wij Laura Werger aan u voor, onze kandidaat-wethouder die de komende vier jaren als wethouder zitting zal nemen in het college van B & W in onze prachtige gemeente Zutphen. Laura Werger wordt verantwoordelijk voor: Werk en Inkomen; Omgevingswet en stadsontwikkeling; Vergunningverlening en handhaving; Sport; Grondzaken; vastgoedbeheer; Huisvesting organisatie en facilitaire zaken; en Speerpunt Samen werk bereikbaar maken. Lees verder

 • Gesprek informateurs 30 maart 2018

  © VVD Zutphen

  De formatiebesprekingen gaan verder, vandaag 30 maart namen wij, VVD Zutphen - Warnsveld, zitting tegenover de informateurs zijnde Victor Boldewijn en Rosalie Smit. Van tevoren kregen we de opdracht mee om een brief in te zenden waarbij wij als partij antwoord gaven op een aantal vragen die elke partij had ontvangen van de informateurs. Wat volgde was een prettig gesprek op inhoud en waarbij wij de ruimte kregen om onze antwoorden toe te lichten. Lees verder om onze ingezonden brief van 29-03-2018 in te zien. Lees verder

 • Zorg op maat

  © VVD

  Voor de VVD is het Sociaal Domein belangrijk. Het is een omvangrijk terrein, waarin de gemeente een taak heeft op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en in toenemende mate aansluiting vindt bij de Wet Passend Onderwijs. Lees verder

 • Slimme bereikbaarheid

  Zutphen groeit en dat is goed nieuws: het gaat steeds beter met onze gemeente. Daarbij hoort dat de verkeersstromen zich blijven ontwikkelen. Om Zutphen en Warnsveld ook in de toekomst gezond te houden is een passende infrastructuur van groot belang. Lees verder