Nieuws

 • Een Kerstgroet van Laura en Jorn

  Een speciale Kerstgroet van onze Laura Werger en Jorn Lok! Lees verder

 • Kandidatenlijst 2022 VVD vastgesteld

  Op woensdag 8 december hebben de leden van de VVD Zutphen-Warnsveld de kandidatenlijst, voor de gemeenteraadverkiezingen van 2022, definitief vastgesteld. De VVD Zutphen-Warnsveld kiest voor een mix van ervaren bekende gezichten en jonge inwoners die zich graag willen gaan inzetten voor de gemeente waarin ze wonen. Lees verder

 • Laura Werger lijsttrekker VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Bij de Algemene Ledenvergadering van de VVD in Zutphen, is Laura Werger benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Lees verder

 • Gemeentes, breng jeugdhulp terug naar de bedoeling!

  Gezinnen waarin meer dan twintig hulpverleners rondlopen. Het is nog altijd aan de orde van de dag. Jongeren die zich niet herkennen in behandelplannen omdat er niet naar hun geluisterd wordt. Het is nog steeds geen uitzondering. Ouders die zich machteloos voelen omdat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en geen effectieve hulp krijgen aangeboden. Dát zijn de problemen van de jeugdhulp van dit moment. Het is de bedoeling om die problemen weg te werken. Laten we jeugdhulp weer terugbrengen naar die bedoeling. Lees verder

 • Mensen actiever bij de besluiten betrekken

  Tijdens het forum over de Kaders Anders Aanpakken sprak VVD-forumlid Jorn Lok over het betrekken van bewoners en organisaties bij de politiek. Een heel mooi stuk, waarmee we mensen betrekken bij voorstellen die gaan over hun buurt en hun gemeente. Ook een belangrijk uitgangspunt uit het coalitieakkoord wat nu werkelijkheid wordt. Lees hier onze inbreng. Lees verder

 • Sport- en accommodatie bedrijf in Zutphen een feit

  Op maandag 29 maart jl heeft de gemeenteraad Zutphen vrijwel volledig goedkeuring gehecht aan het oprichten van een nieuw Sport- en accommodatie bedrijf in Zutphen. Het betekent dat de accommodaties van sportverenigingen en welzijnsorganisaties, zoals het Warnshuus ondersteuning krijgen van de directie van deze organisatie. Professionele ondersteuning in administratieve en organisatorische zin. Lees verder

 • De kapotte trap van de woningmarkt

  Veel mensen in Zutphen, Warnsveld en de Hoven hebben moeite om een woning te vinden. Jongeren, starters, gezinnen, ouderen. De gemeente werkt hard om dit probleem te verhelpen. Voor de VVD geldt: doorstroming stimuleren en meer woningen bouwen. De woningmarkt is een trap en die in onze gemeente heeft een paar kapotte treden. Lees hier ons verhaal! Lees verder

 • De verbeterslag in de interne beheersing voortzetten

  Forumlid Jorn Lok sprak namens de VVD bij het forum over de Boardletter. Er zijn al veel slagen gemaakt bij het op orde brengen van de interne beheersing. Maar er is nog veel te doen. Lees hier onze inbreng! Lees verder

 • Kiezen of Kabelen

  Het dossier rond het onder de grond brengen van de hoogspanningsleidingen bij Warnsveld sleept al jaren. Het is een lang gekoesterde wens van veel inwoners die dicht bij en vlak onder de hoogspanningsleidingen wonen omdat zij vrezen voor hun gezondheid en veiligheid. In de afgelopen jaren is in de gemeenteraad van Zutphen vaak gediscussieerd over deze situatie. Vorige colleges hebben zich er over gebogen. Nooit heeft dit geleid tot een duidelijke keuze. Tot afgelopen maandag. Lees verder

 • Een terugblik op 2020

  Bij het einde van een jaar, gaat menig mens terugblikken. Wat is er allemaal voorbij gekomen? Wat heb ik bereikt? Wat had beter gekund? En wat betekent dit voor het komende jaar? Nu 2020 achter de rug is, blikt de VVD-fractie graag met je terug op het afgelopen jaar, en blikken we vooruit op het komende jaar. Lees verder

 • Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021!

  De fractie en lokale commissie van de VVD Zutphen wenst alle inwoners van Zutphen, Warnsveld en de Hoven een hele fijne kerst en een gezond en gelukkig 2021! Lees verder

 • Jorn Lok over het inzichtelijker maken van de financiën

  Op 30 november sprak het forum over het nieuwe dashboard van de gemeentefinanciën, om zo de inkomsten en uitgaven inzichtelijker te maken. VVD-Forumlid Jorn Lok sprak hierbij over de opzet. Lees hier onze inbreng! Lees verder

 • De nieuwe serie: Bruin Fruit! Met Jorn Lok en Moos Janssen

  Jorn Lok en Moos Janssen nemen jullie mee in de nieuwe serie Bruin fruit! Benieuwd naar wat deze serie inhoudt? Check het filmpje en onze socials! Lees verder

 • Antje van Dijk over de motie ''Raden in Verzet''

  Op 9 november sprak de raad over de motie Raden in Verzet, die oproept tot aansluiten bij raden in verzet tegen de lage compensatie van het Rijk. Lees hier de inbreng van Antje van Dijk! Lees verder

 • Antje van Dijk over de Coronabonus voor BOA's

  Op 9 november werd er een motie ingediend om BOA's een Coronabonus te geven. Bekijk hier de inbreng van de VVD en waarom wij deze motie steunen! Lees verder

 • Antje van Dijk over de programmabegroting

  Op 9 november waren de algemene beschouwingen in verband met het vaststellen van de begroting 2021-2024. Fractievoorzitter Antje van Dijk sprak hier namens de VVD. Lees en bekijk hier onze inbreng! Lees verder

 • Jorn Lok bij de begrotingsbehandeling 2021-2024

  Op 26 oktober sprak het forum van de gemeenteraad voor de tweede keer over de programmabegroting 2021-2024. Lees hier de inbreng van Jorn Lok namens de VVD! Lees verder

 • Jorn Lok over de gemeentelijke financiën

  Op 6 oktober sprak forumlid Jorn Lok over de stand van zaken omtrent de gemeentelijke financiën tijdens het forum over de bestuursrapportage. Lees hier onze inbreng! Lees verder

 • Debat over verplaatsen van de kermis

  Waarom stemde de VVD tegen het doorgaan van een interpellatie debat, dat gisteravond in de Burgerzaal plaats vond? Wat vinden wij van het verplaatsen van de kermis? Lees het hier! Lees verder

 • Antje van Dijk en Jorn Lok tijdens de midtermview van 26 juni

  Op 26 juni vergaderde het forum over de tussentijdse resultaten en over de kaders van de volgende begroting. Lees hier onze inbreng als VVD. Lees verder