Veiligheid voor en door iedereen

© VVD Zutphen

Zutphen is een fijne stad om in te wonen, te werken en te verblijven. Veiligheid in de openbare ruimte is daarbij een basisvoorwaarde. Hoewel er minder geweldsincidenten zijn dan enkele jaren geleden, groeit na een aantal incidenten het gevoel van onveiligheid weer. Met name op uitgaansavonden, maar op bepaalde plekken ook overdag. Daarbij kan het behalve om geweld ook gaan om bijvoorbeeld verwarde personen, rijgedrag rondom scholen of rondhangende groepen. Verder moeten de ziekenhuis- en ambulancezorg op orde blijven.

Een betere veiligheid(beleving) is een zaak van alle betrokkenen: denk aan bijvoorbeeld horecaondernemers, politie en justitie, onderwijs, gemeente, sportverenigingen, horecabezoekers en het grote publiek. In samenspraak met deze partijen moet in hoog tempo integraal en samenhangend beleid worden ontwikkeld. De VVD ondersteunt van harte de stappen die daartoe in een Forumspecial ‘Veiligheid’ zijn gezet. Voor de VVD is de invoering van cameratoezicht als onderdeel van integraal beleid altijd bespreekbaar, al is het maar als tijdelijke maatregel. Er zijn in het land voldoende voorbeelden van situaties waarin cameratoezicht effectief is gebleken én de privacy van voorbijgangers is geborgd. Als het voor Zutphen gewenst is, dan is er geen reden waarom het niet zou kunnen.