Een levendige en aantrekkelijke binnenstad

© VVD

De monumentale binnenstad is belangrijk voor de aantrekkingskracht van Zutphen op bezoekers en bewoners. Binnen dat decor zorgen ondernemers in horeca, retail en cultuur voor een hoogwaardig aanbod en levendigheid. Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren met persoonlijke aandacht, service en hoge kwaliteit een klantenkring opgebouwd die vanuit de wijde omtrek- en vaak het hele land- naar Zutphen komt. Deze bezoekers waarderen Zutphen niet alleen om het unieke winkelaanbod, maar in toenemende mate ook als stad om te verblijven.

Voor deze ondernemers en hun bezoekers zijn bereikbaarheid en parkeergelegenheid in de binnenstad van cruciaal belang. Dat geldt ook voor de samenwerking met collega-ondernemers. Binnenstadsmanagement en Stichting Zutphen Promotie zijn aanjagers en verbinders.

Van de gemeente wordt een constructieve opstelling verwacht, passend bij de aard en schaal van de binnenstad. Zoals onze ondernemers hun gasten behandelen, hoort ook de opstelling van de gemeente te zijn: hoge servicegraad, aandacht en een constructieve opstelling. Regels voor bijvoorbeeld bouwvergunningen zijn belangrijk om onze monumentale binnenstad intact te laten, maar ze moeten niet doorschieten. Adviezen en oordelen over vergunningsaanvragen horen duidelijk te zijn en ondernemers verder te helpen.  

Het koopgedrag van klanten verandert snel. Deze verandering is niet tijdelijk of generatie-bepaald, maar bestendig. Winkelgebieden moeten daarop worden aangepast. Dit geldt ook voor Zutphen. Om onze binnenstad levensvatbaar te houden moeten we flexibel omgaan met functieveranderingen. We geven ruimte aan enige branchevervaging (bijvoorbeeld in de vorm van ‘blurring’ waarbij winkeliers versnaperingen voor hun klanten schenken). Ook zou de gemeente zich meegaand op moeten stellen bij bestemmingswijzigingen om leegstand tegen te gaan, met name in de aanloopstraten.

Nog te vaak staat het woningcontingent ons in de weg. Het gaat hierbij om een systematiek die door de Provincie wordt opgelegd waarbij het aantal te realiseren woningen voor de komende jaren aan een maximum wordt gebonden. Wij willen af van deze systematiek: het is te star en doet geen recht aan de dynamiek in de markt. Bovendien zouden we graag zien dat zolang deze systematiek bestaat, Zutphen in het kader van functiewijziging soepel omgaat met toevoeging van kleine aantallen woningen in bestaande panden in de binnenstad. Alleen zo houden we onze mooie stad veerkrachtig en levensvatbaar.

Bij een levendige binnenstad horen ook evenementen. Een aantal daarvan heeft inmiddels landelijke en internationale betekenis (bijvoorbeeld Chocoladefestival, Bokbierdag, Cellofestival) en is van groot belang voor de promotie van Zutphen. Andere evenementen (Zomerfeesten, kermis, Oranjefeesten) trekken vooral een lokaal en regionaal publiek en maken Zutphen voor jong en oud een fijne gemeente om in te wonen. De gemeentelijke overheid moet zich ruimhartig opstellen om evenementen in de binnenstad en de dorpskern van Warnsveld mogelijk te maken.