Slimme bereikbaarheid

Zutphen groeit en dat is goed nieuws: het gaat steeds beter met onze gemeente. Daarbij hoort dat de verkeerstromen zich blijven ontwikkelen. Om Zutphen en Warnsveld ook in de toekomst gezond te houden is een passende infrastructuur van groot belang

Met de komst van de rondweg De Hoven zullen de verkeerstromen rondom Zutphen wijzigen. Dat vergt aanpassingen aan de infrastructuur. Zo wil de VVD een snelle en toekomstbestendige oplossing voor het soepel afwikkelen van verkeer aan de westzijde van de Cortenoeversebrug (Nieuwe IJsselbrug). Bij de ontwikkeling van deze brug is rekening gehouden met een maximale capaciteit aan voertuigbewegingen. Deze capaciteit wordt al jarenlang overschreden. Hier moeten we samen met de Provincie en buurgemeenten doorpakken: niets doen zal betekenen dat Zutphen steeds minder goed bereikbaar is en zal daarmee haar aantrekkelijkheid verliezen voor toerisme en bedrijvigheid, maar ook als woonplaats.

Ook is het noodzakelijk om de ring tussen de N348 ter hoogte van de rotonde met de Polbrug door te trekken in noord-westelijke richting, zodat het bedrijventerrein de Mars aansluiting vindt op de N345 richting Apeldoorn. De VVD ondersteunt de wens van de ondernemers om de toegang tot de Industriehaven te verbeteren ten gunste van de scheepvaart. De monumentale IJsselbrug hindert de scheepvaart en zal op termijn vervangen moeten worden. Hierover loopt reeds overleg met de Provincie. De VVD vindt dat er een duurzame oplossing moet komen voor de ontsluiting aan de noord-westzijde van Zutphen richting rijksweg A1. Zo wordt het vestigen van bedrijvigheid op bedrijventerrein de Mars interessant voor logistieke partijen en krijgt Zutphen een nieuwe groei impuls.

De VVD wil graag gebruik maken van slimme infrastructuur en oplossingen die het mogelijk maken de bestaande infrastructuur optimaal te benutten. Zo heeft Zutphen een groot knooppunt voor spoorvervoer en zijn er diverse lijnbusverbindingen. De binnenstad van Zutphen is vanuit historisch perspectief minder geschikt voor grote verkeersstromen. Daarom is het belangrijk dat aan de randen van de oude stad goede voorzieningen zijn.

Het is van essentieel belang dat zowel de bedrijventerreinen als de binnenstad van Zutphen bereikbaar blijven. Daarbij horen parkeervoorzieningen op een goed niveau. Hierdoor blijft afwikkeling van het doorgaande verkeer op orde en kunnen bezoekers snel een parkeerplaats vinden.

Al eerder namen wij het initiatief tot een hoogwaardiger parkeervoorziening aan De Houtwal in combinatie met aantrekkelijke looproutes naar de binnenstad. De Poort van Zuid moet zo snel gerealiseerd gaan worden alsook een herinrichting van het ’s Gravenhof. Dit kan alleen in samenwerking met de Provincie en in samenspraak met alle belanghebbenden: omwonenden, cultuurinstellingen, horeca en winkeliers.

In de promotie van Zutphen moet de bereikbaarheid van onze gemeente via de snelweg A1, openbaar vervoer en de fiets een prioriteit worden. Betere benutting van parkeerruimte kan worden bevorderd met dynamische bewegwijzering en apps. Het delen van parkeerruimte en vervoermiddelen (deelauto’s) moet worden gestimuleerd.

De veiligheid van fietsverbindingen in Warnsveld en Zutphen blijft van een hoog niveau. Er is in de binnenstad en bij Winkelcentrum Warnsveld meer gelegenheid nodig om fietsen te stallen.

Bij aanbestedingen in infrastructuur en het openbaar vervoer neemt de gemeente het voortouw om duurzame innovaties van de grond te krijgen (bijvoorbeeld adaptieve LED verlichting, bussen op waterstof).