De kermis

De VVD vindt het van groot belang om, bij de keuze van een mogelijke andere locatie, een zorgvuldige afweging te maken. Een afweging waarbij het algemeen belang centraal staat. De meest voor de hand liggende locatie lijkt de IJsselkade maar daar wonen ook mensen. Het kan niet zo zijn dat het probleem van de ene naar de andere omgeving wordt verplaatst. Met ander woorden, de bewoners van de IJsselkade dienen ook een stem te hebben.

De kermis

Jaarlijks na de kermis keert de discussie terug over een goede plek voor de kermis. Ondernemers en bewoners van de markten ervaren overlast en zien de kermis liever op een andere plek. Mede als gevolg daarvan heeft het college van B&W mogelijke nieuwe locaties voor de kermis geïnventariseerd. Deze inventarisatie wordt door de gemeenteraad besproken op maandagavond 10 september. Evenals de motie van de SP, welke oproept tot overleg tussen gemeente, de kermisexploitanten, bewoners van de markt èn belanghebbenden bij eventuele nieuwe locaties.

De VVD vindt het van groot belang om, bij de keuze van een mogelijke andere locatie, een zorgvuldige afweging te maken. Een afweging waarbij het algemeen belang centraal staat. De meest voor de hand liggende locatie lijkt de IJsselkade maar daar wonen ook mensen. Het kan niet zo zijn dat het probleem van de ene naar de andere omgeving wordt verplaatst. Met ander woorden, de bewoners van de IJsselkade dienen ook een stem te hebben.