Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Het is opvallend hoe weinig men zich heeft verdiept in de financiële situatie van de bibliotheek. Zoals hoe komt het dat de bibliotheek het niet redt? Er was immers al sprake van een tekort. En wat is er de afgelopen jaren gedaan om dat te voorkomen want er is eerder meer dan minder geld uitgegeven dan begroot.

© Stock_Google

Bibliotheek 
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

De gemeente Zutphen zit in zwaar weer en kampt met grote tekorten. De kans dat deze toenemen is nog altijd aanwezig. Immers er kunnen nog steeds onverwachte tegenvallers uit de hoge hoed komen.

Gevolg hiervan is dat er fiks bezuinigd moet worden. Dit heeft ook gevolgen voor de bibliotheek. Er wordt voorgesteld te korten op het subsidie maar de raad draait dit terug. Inmiddels heeft de directeur van de bibliotheek toch besloten om de huurovereenkomst tussen de bibliotheek en het Warnshuus (in Warnsveld) op te zeggen omdat hij al met een tekort kampte. Commotie in Warnsveld en de gemeenteraad. 

Het is opvallend hoe weinig men zich heeft verdiept in de toekomst van bibliotheken in het algemeen en in de financiële situatie van de bibliotheek Zutphen en Warnsveld. Zoals hoe komt het dat de bibliotheek het niet redt? Er was immers al sprake van een tekort. En wat is er de afgelopen jaren gedaan om dat te voorkomen want er is eerder meer dan minder geld uitgegeven dan begroot. Hoe zit het met de inkomsten en uitgaven van de bibliotheek de afgelopen jaren. Wat is de trend? Neemt het aantal uitleningen toe of af? Ligt er een gedegen ondernemingsplan voor de toekomst waarin geanticipeerd wordt op toekomstige ontwikkelingen? Zijn er prognoses gemaakt op basis waarvan bepaald kan worden wat de bibliotheek moet gaan doen om haar functie zo goed mogelijk te blijven vervullen.

Ik voorspel daarom dat we, ook al is de voorgestelde bezuiniging op de bibliotheek teruggedraaid,  over een paar jaar in dezelfde impasse zitten als nu. Er was immers al een tekort. Een korte termijn oplossing is gevonden door de bibliotheek in Warnsveld “af te slanken”.  Maar uit de stukken blijkt dat het aantal uitgeleende boeken structureel afneemt en de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt toe. Een trend die zich in de hele bibliotheekwereld voordoet. Ondertussen houdt een groot deel van de raad zich vooral  bezig met behoud van de bibliotheek in Warnsveld en het behoud van het Warnshuus. Daardoor blijft het echte probleem onbesproken. Wat is de werkelijke toekomst van de bibliotheek en wat willen wij hiermee?
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.