2019 ….…. Kijken op harthoogte!

De kop van de raadsperiode 2018-2022 is eraf. Een kop met verrassingen of beter gezegd duidelijkheden die verwacht konden worden, maar die in hun omvang wel onthutsend zijn.
De VVD kreeg het verzoek mede een coalitie te vormen. Spannend ´een rechtse partij bij drie linkse? Een combinatie die niet de voorkeur van de VVD had.´

Het echte spannende deel van de wekenlange overleg periode werd niet bepaald door bovenstaande meningen, maar door ´hoe kijk je elkaar in de ogen en hoe serieus wil je elkaar nemen? Deins je terug voor grote verschillen in opvattingen?´ Natuurlijk stapels papier, analyses, informatie, huiswerk en wikken en wegen, maar telkens kwam het neer op ´kan ik erop aan van wat je zegt, wat je wilt en de ruimte die je de ander kunt laten?

En tegelijkertijd of men het wil geloven of niet, staat het besturen van de stad voor ogen met de andere partners, die niet aan tafel zitten. Teamwork in het college zowel in portefeuille als op het vlak van deskundigheid en ervaring.

De VVD gaat uit van een hoopvol standpunt. Elk individu, ongeacht zijn achtergrond, moet de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen en het leven in te richten zoals hij dat graag voor zich ziet. Liberalen laten het individu dan ook veel ruimte, maar de ruimte komt wel toe aan ieder individu. Daarin ligt dan ook de voornaamste grens: de ruimte die de ene burger gebruikt mag niet leiden tot de beknelling van de andere burger.

Het gaat hierbij om vrijheid voor het individu, om keuze mogelijkheden en het zien en pakken van kansen. Daar voegt de VVD graag het woord verantwoordelijkheid aan toe. De impact van de verantwoordelijkheid zal echter passend bij en door het individu vorm krijgen.

´Kijken op de hoogte van het hart´ is anders dan emotioneel keuzes maken. Het is naast de lógica en de rede afstemmen op waar in het leven de energie stroomt en de bron blijft voeden. Rond de voorstellen tot bezuiniging zijn enkele onderwerpen er ruimschoots uitgesprongen. Met egoïstisch voorbijgaan aan feiten, en eigenbelang dat ook een ander  toekomt, niet in het vizier hebben,  zijn stellingen betrokken. Het blijft een uitdaging om de ander in zijn of haar recht te laten terwijl iedere relativering van emotie verdacht is.

De VVD is als landelijke organisatie omgevormd van een verenigingsstructuur naar een netwerkstructuur. In gesprek met eenieder die interesse heeft in de onderwerpen van deze tijd, Omgevingswet, doorontwikkelen van het sociaal domein door anders doen en anders organiseren op het gebied van Jeugd, WMO en Werk, ondernemerschap als aanjager in de maatschappij brengt verbinding, talent ontwikkeling, en het aandurven op ongebaande paden te wandelen. Eenieder die daarbij in dialoog met de liberale invalshoek wil komen tot zicht op de toekomst op korte en langere termijn is meer dan welkom.

De VVD in Zutphen-Warnsveld zal vanuit het Netwerk De Graafschap, samen met Bronkhorst, Doesburg en Lochem gesprekken organiseren en contacten aangaan.

´Kijken op harthoogte´ is niet nieuw voor de VVD, maar het is wellicht wel nieuw om het te benoemen. Vandaag hoorde ik de opvatting dat ´de politiek ontmenselijkt´.

Mocht dat zo lijken dan is een blik op harthoogte een uitdaging en verrijking.

 

Fractie en bestuur van de VVD wensen u een inspirerend 2019