De provincie gaat óók over jouw toekomst.

De provincie gaat óók over jouw toekomst.

Veel mensen begrijpen niet wat de provincie doet en vinden het een nutteloze bestuurslaag. Men voelt zich daarom niet betrokken, met als gevolg een lage opkomst. Toch is het belangrijk om te gaan stemmen op 20 maart. Want alhoewel de provincie voor veel mensen gevoelsmatig op afstand staat, heeft zij meer invloed dan je denkt. Waarom? Dat kun je hieronder lezen. 

Eén van de belangrijkste bevoegdheden van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Eigenlijk stem je dus twee keer. Niet stemmen betekent dus géén invloed op de samenstelling van Provinciale Staten, maar óók geen invloed op de Eerste Kamer.

Daarnaast draagt de provincie financieel bij aan projecten die door gemeenten worden gerealiseerd. Zonder die bijdragen waren ze niet of moeilijker van de grond gekomen. In Zutphen kun je hierbij bijvoorbeeld denken aan de herinrichting van de IJsselkade, de wegomlegging tussen Eefde & bedrijventerrein De Mars en de toekomstige rondweg om De Hoven. Maar ook het cultuurkluster (Zutphense musea) heeft een forse bijdrage gehad van de provincie. Hiermee is de lijst nog lang niet volledig. 

Wat te denken van het beleid van de provincie? Milieu, natuur en infrastructuur, de provincie gaat erover. Provinciale Staten bepaalt het beleid, de regels en de bestemming van het geld. Waar mogen bedrijventerreinen gevestigd worden? Hoeveel woningen mogen er gebouwd worden in een gemeente? En wat moet er gebeuren om de klimaatdoelstellingen te halen? Allemaal vragen waar Provinciale Staten een antwoord op geeft.

Kortom, genoeg onderwerpen die ons direct raken en reden om wél te gaan stemmen. De provincie is dichterbij dan je denkt en gaat óók over jouw toekomst. Daar wil jij toch over meepraten en invloed op hebben? Dus niet thuis blijven, maar je stem laten horen.

Met deze link kun je uitvinden wat de VVD de komende jaren belangrijk vindt.