Waterschapsverkiezingen: blog 1 Linda van der Toorn

Op 20 maart gaan we weer naar de stembus voor de provinciale Statenverkiezingen. Maar op 20 maart mogen we ook kiezen voor het bestuur van de waterschappen. “Ja, maar wat doen de waterschappen eigenlijk?” en “wat heb ik daarin te kiezen?” is de vervolgvraag die eigenlijk altijd volgt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit ook een moeilijke vraag vond voordat ik bij een waterschap werkte en lid werd van de VVD. Echter, de rol van het waterschap en daarmee ook de impact van uw keuze is groter dan u denkt.

Het waterschap heeft drie kerntaken: voldoende, schoon en veilig. Kort gezegd zorgt het waterschap voor voldoende water voor landbouw en natuur, zuivering van het riool- en afvalwater van woningen en bedrijven en sterke dijken en droge voeten als het erg nat is. In een volgende blog vertel ik daar graag meer over.


Als je goed stilstaat bij deze kerntaken zijn dat gemakken die je als vanzelfsprekend, dagelijks, ervaart. Maar is het waterschap dan niet vooral een uitvoeringsorganisatie? Ja dat klopt en bij de uitvoering van deze kerntaken kan je toch flink sturen in de mate waarin je deze belangen bedient. Een recent en actueel voorbeeld maakt deze belangenafweging inzichtelijk. Afgelopen zomer was het droog, in ons gebied droger dan recordjaar 1976. Wanneer het niet regent is Zutphen afhankelijk van een beperkte hoeveelheid IJsselwater die via het Twentekanaal opgepompt wordt (sluis Eefde, inlaat Berkel). Het waterschap heeft een akkoord met provincie, Rijkswaterstaat en een groot deel van de Noordelijke Waterschappen over de verdeling van dit water. Er is water nodig om de stad nat te houden. Er is water nodig voor beregening van de landbouw en er is water nodig voor kwetsbare natuurgebieden. Wanneer je het water niet toewijst aan de stad kan dit leiden tot vissterfte, botulisme, blauwalg, stank en het sterven van beeldbepalende bomen. In het tweede geval kan het leiden tot directe economische schade doordat oogsten afnemen of zelfs mislukken. Het derde geval kan betekenen dat voor Europa unieke natuur onherstelbaar beschadigd en in sommige gebieden bodemdaling plaatsvindt door het inzakken van veen. Gelukkig is er veel geregeld over de prioritering van deze categorieën, maar ook bestuurlijk is er nog veel te kiezen wat tot vervelende gevolgen kan leiden voor 1 of meerdere van deze belangen. Daarom is het van belang dat goede bestuurders die keuzes maken! VVD-bestuurders.

 

Ik ben Linda van der Toorn, ik kom uit Gorssel https://VVD-Gelderland.nl/kandidaten/linda-toorn en sta op plek vier voor de VVD voor de waterschapsverkiezingen. Juist omdat een waterschap zo inhoudelijk is, helpt mijn kennis als beleidsadviseur watersysteem en hydroloog mij om een goede belangenafweging te maken als bestuurder. Alle doelen die het waterschap bedient zijn belangrijk en moeten vertegenwoordigd worden. Keuzes moeten echter doelmatig zijn en onderbouwd worden door een goede kosten baten analyse. Gebruik je stem de 20e ook voor het waterschap en stem VVD!