Het vestigingsklimaat van Zutphen

Het gaat over het algemeen goed met het vestigingsklimaat van Zutphen. Dit blijkt uit de antwoorden die het college heeft gegeven op schriftelijke vragen die Marieke Schriks names de VVDfractie heeft gesteld. Maar er zijn ook nog een aantal zaken die aandacht behoeven. Zoals bijvoorbeeld de digitale bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de doortrekking van de omlegging van de N348.

Aansluitkosten glasvezel te hoog
Uit de beantwoording van het college blijkt dat glasvezel en zendmasten op orde zijn. Helaas belemmeren de hoge (aansluit)kosten van de netwerkbeheerder ondernemers er gebruik van te maken. Dat is jammer want goed en snel internet is in deze tijd essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het college is zich hiervan bewust en geeft aan bereid te zijn hierover met ondernemers in gesprek te gaan.

Stevige lobby verbinding A1
Op de vraag of de bereikbaarheid van de Mars door de omlegging van de N348 naar Eefde is verbeterd, antwoordt het college positief. Op de vraag over de doortrekking van de omlegging naar de A1 bij Deventer stelt het college zich op het standpunt dat dit geen punt van discussie is. Die omlegging moet er gewoon komen en verdient een plek op de agenda van de Provincie Gelderland. Om dit te bewerkstelligen wordt een stevige lobby gevoerd door Zutphen en andere gemeenten, ondernemers en de regio.

De VVD is content met de antwoorden en zal zich blijvend inzetten voor een goed vestigingsklimaat in Zutphen.

bijlage: schriftelijke vragen en antwoorden van het college