Opheffen parkeerplaatsen vergunninghouders aan Rijkenhage en verkeersveiligheid Berkelsingel

Schriftelijke vragen VVD

Opheffen parkeerplaatsen vergunninghouders aan Rijkenhage en verkeersveiligheid Berkelsingel

 

Het college van B&W heeft zich voorgenomen parkeerplaatsen op te heffen aan het Rijkenhage. Dit heeft gevolgen voor het aantal beschikbare plaatsen voor vergunninghouders. De bewoners in de omgeving van het Rijkenhage maken zich hierover zorgen. Daarnaast is door bewoners geconstateerd dat er regelmatig  (te) hard gereden wordt op de Berkelsingel tussen de kruising op de Coehoornsingel en het Rijkenhage. De VVD kan zich de zorgen van de bewoners goed voorstellen en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Betreft:
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
conform artikel artikel 3:35 RvO (Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad).

Onderwerp:
Vragen met betrekking tot het onttrekken van parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan het Rijkenhage en de inrichting van de Berkelsingel vanaf het kruispunt Coehoornsingel tot aan het Rijkenhage in Zutphen

Naar aanleiding van de brief van A.G. Mulder - Smeet (ontvangen dd 18 december 2019, zaaknummer 154065) over het onttrekken van parkeerplaatsen voor vergunninghouders heeft de VVDfractie de volgende vragen:

1.Hoeveel parkeervergunningen en parkeerabonnementen zijn er in Zutphen afgegeven in 2019 en in 2020 (voor 2020 tot nu toe)?

2.Hoeveel vergunningplaatsen zijn er beschikbaar/aangelegd in het centrum van Zutphen?  

3.Hoeveel parkeerplekken voor vergunninghouders en worden er totaal opgeheven in 2020? 

4.In het rapport Mobiliteit in de binnenstad staat letterlijk de volgende tekst:

Parkeren
De bewoners aan de met name de westzijde van de binnenstad ervaren een grote parkeerdruk. Bewoners hebben ’s avonds moeite om een plek in de nabijheid van hun woning te vinden. De parkeerdruk als gevolg van het verdwijnen van parkeerplaatsen en de vraag naar parkeerplaatsen neemt toe.

5.Hoeveel aangewezen vergunningplaatsen zijn er beschikbaar aan de westzijde van de binnenstad (zoals genoemd in voorgaand citaat) waarin het Rijkenhage is gelegen?

6.Hoeveel vergunningen zijn er op dit moment aan bewoners in bovenstaand gebied afgegeven? 

7.Hoeveel parkeerabonnementen zijn er voor het Rijkenhage afgegeven en hoeveel beschikbare parkeerplekken zijn er beschikbaar in betreffend gebied waar houders van een parkeerabonnement kunnen parkeren?

8.Het college is van plan een aantal parkeerplaatsen op te heffen in de buurt van het  Rijkenhage. Dit omdat het gebied rondom de opstapsteiger van de fluisterboten opnieuw wordt ingericht. Eén van de redenen om dit gebied opnieuw in te richten is touringbussen de gelegenheid te geven toeristen uit te laten stappen. Zijn er mogelijk alternatieven bekeken waar touringbussen kunnen stoppen waardoor de parkeerplekken die vervallen behouden kunnen worden?

9.Is het mogelijk om de betaalde parkeerplaatsen (die behouden blijven aan de kant van het centrum aan het Rijkenhage) zowel voor vergunninghouders als voor betaald parkeren in te zetten? 

10.        Er zijn klachten van binnenstadsbewoners dat er te hard wordt gereden op de Berkelsingel vanaf het kruispunt Coehoornsingel richting het Rijkenhage/de Overwelving. Is dit bekend bij het College van B&W? Dit zou voorkomen kunnen worden door betreffend deel van de Berkelsingel vanaf het kruispunt in te richten als een verblijfsgebied bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Hoe denkt het college van B&W over deze mogelijke oplossing?