Investeren in de Hanzehof is de moeite waard

© Jorn Lok

Investeren in de Hanzehof is de moeite waard
De Hanzehof is een veelbesproken onderwerp in Zutphen.  Daarom organiseerde de VVD Zutphen hierover op 22 januari een bijeenkomst. Gaandeweg de avond bleek er veel steun voor de meest uitgebreide variant (variant A).  Een levendig centrum voor kunst & cultuur als podium van de stad waarbij de Buitensociëteit in ere wordt hersteld, de toneeltoren behouden blijft en een vlakke vloerzaal wordt toegevoegd. 

Schoenmaker blijf bij je leest
De opkomst was hoog. Nadat Lisette Lagerweij (directeur Muzehof) en Johan Boonekamp (interim directeur Hanzehof) over de voorliggende plannen hadden verteld ontspon zich een geanimeerd gesprek tussen alle aanwezigen. Onder andere over de rol van de Hanzehof ten opzichte van andere culturele activiteiten en voorzieningen in Zutphen. Dat dit niet ten koste van elkaar mag gaan werd snel duidelijk. De aanwezigen zijn het erover eens dat de Hanzehof zich vooral op haar core-business moet richten. Ofwel goede programmering en theater, rekening houdend met de omgeving. Daarnaast kan de Hanzehof een faciliterende rol vervullen voor andere culturele initiatieven in Zutphen zoals bijvoorbeeld het Cellofestival.

Feestje
Velen vinden dat de commercie en de horeca beter kunnen.  De Hanzehof zou een "feestje" moeten zijn, een beleving voor haar bezoekers die daar met plezier aan terugdenken. "Andere theaters in de nabije omgeving van Zutphen doen dit beter. Daar kunnen we nog iets van leren" aldus een van de deelnemers. "En de programmering kan ook beter. Voor muziek ga ik naar de Buitensocieteit. Voor toneel en theater hebben Apeldoorn of Deventer mijn voorkeur".

Muzehof
Dat de Muzehof belangrijk is, daar is iedereen het over eens. Maar over het antwoord op de vraag of de Muzehof bij de Hanzehof moet blijven of verder weg, wordt verschillend gedacht. Wel is het belangrijk dat leerlingen van de Muzehof gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Hanzehof. Daarbij valt te denken aan oefenruimtes en de mogelijkheid op te treden voor kleinere gezelschappen. "Maar dat kan ook op andere plaatsen in de stad, zoals het minitheater in de vrije school" aldus een bezoeker.  Iemand anders noemt het Luxortheater en dat Bolwerck. Ook de Burgerzaal wordt genoemd.

Visie op Zutphen
Ondanks de positieve grondhouding van de meeste aanwezigen wordt nog wel een enkele kritische noot gekraakt. Sommigen vinden dat een visie op Zutphen ontbreekt. "Wat wil je met de stad? En wat betekent dit voor de culturele invulling van Zutphen. De antwoorden op deze vragen zouden nog wel eens tot heel andere oplossingen kunnen leiden" aldus een inspreker. Een ander noemt nog de aanlooproute naar-  en de omgeving van de Hanzehof. Ook al is de afstand naar de Hanzehof niet groot, toch wordt die zo ervaren. Met een andere inrichting van de omgeving kan dat beeld positief veranderd worden. De verbinding met het centrum kan beter.

First things first
Alhoewel scenario A een grote investering vergt  is men het erover eens dat deze de moeite waard is. De Hanzehof past in de context van Zutphen met haar historie en cultuur. En alleen een stad met voldoende aantrekkelijke voorzieningen is in staat om nieuwe kapitaalkrachtige bewoners aan te trekken. Maar de Hanzehof is een groot project.  Een gedegen aanpak is van belang. Eerst de programmering, daarna inventariseren wat daarvoor nodig is en dat vertalen in een programma van eisen. Pas daarna kan een adequaat beeld van de kosten worden gegeven. "Dan weten we tenminste waar we het over hebben". Daar is iedereen het over eens. First things first.

Zet cookies aan om de video te tonen.