Raadsvergadering 9 maart

Tijdens de raadsvergadering van 9 maart zijn er verschillende collegestukken en moties ter tafel gekomen. De VVD fractie heeft als eerste vragen gesteld over het aantal asbestdaken in de gemeente, en over de stand van zaken omtrent de besteding van de reserve voor jongerenhuisvesting.


De belangrijkste stukken van debat waren onder meer de motie over het behouden van het primaat bij de uitrol van het 5G netwerk. De VVD is voor deze motie omdat het louter oproept tot het scherp blijven van de gemeente bij de planning en het totaalplan omtrent het 5G netwerk.


Verder was de motie van zorg een druk agendapunt. Voor de VVD staat voorop dat elke partij in de raad zorgen moet kunnen uiten. Hier luisteren wij ook naar. Waar de motie echter toe oproept kunnen wij ons echter niet in vinden, vandaar dat de motie niet op onze steun kon rekenen.