Inbreng Jorn Lok bij de fora Financiën

Op 22 april werden in het forum de boardletter 2019, de 4e kwartaalrapportage 2019, de prognosebrief 2020 en het rapport Rijnconsult besproken. VVD-forumlid Jorn Lok vertelde het verhaal van de VVD. Voor de boardletter geld dat de constateringen van de accountant zo snel mogelijk dienen te worden aangepakt. Voor de prognosebrief en de kwartaalrapportage is het nog altijd een zorg van de VVD dat de bezuinigingen in het sociaal domein niet gehaald worden.Zeker gezien er de komende jaren alleen maar extra taakstellingen bij komen. Het is daarom van belang deze zo snel mogelijk te realiseren. Voor het rapport van Rijnconsult is het een aanbeveling van de VVD om de constateringen integraal te bekijken en een breed plan te maken. De VVD kijkt zeer uit naar de verdiepingsslag.

Zet cookies aan om de video te tonen.