Inbreng Jorn Lok en Antje van Dijk bij de forumvergadering van 23 april

Op 23 april was er weer een forumavond. Forumlid Jorn Lok sprak de zorgen van de VVD uit omtrent de nieuwe strategische visie sociaal domein. De VVD Zutphen vindt het van belang dat deze visie snel tot uitvoer komt, om zo ook bij te dragen aan het halen van de bezuinigingen. De crisis omtrent Corona dient hierin amper of niet een obstakel te vormen. Fractievoorzitter Antje van Dijk sprak over het aanboddocument Perspectief 2021-2024. Voor de VVD is het als een verrassing gekomen dat Perspectief per juli 2020 al stop met de buurtzorgservice. De VVD zou graag in deze situatie zien dat Perspectief laat zien dat zij de uitdaging van een dalende subsidie op daadkrachtige wijze oppakt. Een verdedigende houding hoort daar niet bij. Voor dit aanboddocument wil de VVD ook de evaluatie al naar voren halen, om zo eerder te kijken of Perspectief op de juiste weg is. Al met al kan de VVD met zowel de strategische visie sociaal domein als het aanboddocument instemmen.

Zet cookies aan om de video te tonen.