Inbreng Antje van Dijk bij de raadsvergadering van 11 en 12 mei over sociaal domein

Op 11 en 12 mei was er weer raadsvergadering. Hier kwam onder andere de strategische visie over het sociaal domein aan de orde. Een belangrijk stuk waarbij het gaat over hoe we de komende jaren omgaan met bijvoorbeeld jeugdzorg, WMO en participatie. Fractievoorzitter Antje van Dijk sprak namens de VVD-fractie. Voor de VVD is het van belang dat met deze visie wordt gewerkt van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. De VVD roept vooral op om aan de slag te gaan met deze visie. Werk maken van deze visie sociaal domein is van belang voor de mensen die ervan afhankelijk zijn, maar ook voor het halen van de bezuinigingen. Over het amendement van D66, waarin de opdracht wordt gegeven om de visie op een aantal vlakken zoals Jeugd en WMO uit te werken in beleidsterreinen, werd in eerste instantie door ons kritisch ontvangen. Na de beantwoording van het college en de indieners en stevig intern beraad hebben we toch besloten om met het amendement in te stemmen. Wij kijken erg uit naar de uitwerking van deze visie! Meer video's zien, en benieuwd naar de rest van onze inbreng in de raad? Abonneer dan op ons Youtube-kanaal en volg ons op social media! Volg ook het kanaal van de gemeenteraad Zutphen om de livestream van alle vergaderingen te volgen! Facebook: https://www.facebook.com/ZutphenVVD/ Instagram: https://www.instagram.com/vvd_zutphen/ Twitter: https://twitter.com/VVD_Zutphen Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoiB6zU0uP71y8618u6z3Xw #zutphen #vvd #warnsveld #sociaal #domein #visie #zutphencity #zutphentorenstad #raadswerk #gemeenteraad #raadsvergadering #wmo #jeugd #participatie

Zet cookies aan om de video te tonen.