Inbreng VVD bij het forum van 25 mei

Op maandag 25 mei heeft het Forum van de gemeenteraad voor het eerst weer fysiek vergaderd. Aan de orde kwamen een aantal onderwerpen van verschillende aard. 

Raadslid Gijs Peteroff sprak bij het forum over het Integraal Veiligheidsplan voor de IJsselstreek. De VVD is tevreden met de speerpunten van het plan (Veilige buurten, Ondermijning en Cybercrime). Verder stelde de VVD vragen bij de exacte uitvoering en of de uitwerking voldoende doordacht is. Al met al is de VVD blij met het plan.

Forumlid René Hissink stelde bij het forum over Grondexploitatie vragen over de gevolgen van Corona voor de prognose, en stelde vragen over de voortgang van het verbeteren van de interne controle.

Forumlid Jorn Lok zat bij het forum over de gemeenschappelijke regelingen die we hebben als gemeente Zutphen. Voor de VVD is het goed om te zien dat veel uitgangspunten van de raad worden doorgevoerd in beleid. Zo werkt de veiligheidsregio verder aan financiële gezondheid en PlusOV aan een verdere interne beheersing van de organisatie.

Verder heeft de VVD zorgen over Tribuut, de organisatie die de lokale lasten int. Zo heeft de VVD zorgen over het niet volgen van Europese regels bij aanbestedingen en over de hoge kosten voor bezwaren. Het college heeft gelukkig aangegeven dat van beide zaken werk wordt gemaakt.