Raadsvergadering 8 juni

Op maandag 8 juni kwam de raad voor het eerst sinds de Corona crisis weer fysiek bijeen. Hierbij kwamen er meteen flink wat moties en agendapunten voorbij, waarbij ook wij als VVD ons geluid weer lieten horen!

Als eerste stelde de VVD vragen over de omvang en locatie van het aanstaande Black Lives Matter protest. Demonstreren is een groot recht, maar mag niet lijden tot het verwerpen van de maatregelen van de overheid. Dat is niet alleen gevaarlijk maar ook oneerlijk naar de inwoners en ondernemers die zich hier wel aan moeten houden op straffe van een boete.

Verder kwam het burgerinitiatief aan de orde, welke bepleit voor het iet uitrollen van het nieuwe 5G netwerk. De VVD vind dat dit behandeld kan worden in een forum om de zorgen van de bewoners te horen, maar hierover dienen we ons geen illusies te maken. Het uitrollen van 5G is een landelijk besluit waar de gemeente weinig invloed op heeft.

Verder kwam het behoud van de oude Meisjesvakschool aan de orde. Raadslid Marieke Schriks sprak hierover. De VVD vind het goed als het oude gebouw niet in zijn geheel gesloopt wordt. bepaalde onderdelen van het interieur mogen wel vervangen of verwijderd worden, als daar geen andere optie is. Daarom stemden wij voor de motie van GroenLinks die bepleit dat het college zich tot het uiterste inzet op sloop zonder goede reden te voorkomen. Het pand in zijn geheel behoeden voor sloop gaat gepaard met veel geld, geld wat de gemeente niet heeft. De VVD is hier dan ook geen voorstander van.

Daarnaast kwam de buurtservice van Perspectief aan de orde. De VVD diende hier samen met GroenLinks en Burgerbelang de motie in om Perspectief de opdracht te geven de Buurtservice in te bedden in de samenleving. Fractievoorzitter Antje van Dijk is hierin helder: de gemeente is niet aan zet, het is nu aan Perspectief om wat te doen. De motie is gelukkig aangenomen.

Als laatste kwamen de gemeenschappelijk regelingen en het Integrale Veiligheidsplan aan de orde. Raadslid Gijs Peteroff sprak over beiden. Voor het veiligheidsplan is het verder van belang om aandacht te hebben voor de dreiging van internetbandieten. Verder zijn de uitgangspunten van het plan een goede stap voor komende jaren.

Bij de gemeenschappelijke regelingen is er vooral aandacht vanuit de VVD voor Tribuut. Met name op het gebied van de bezwaarschriften is er nog veel werk te verzetten. Wat ook bij Tribuut speelde was de wijziging om voortaan ook particuliere BV's op te laten richten en toe te laten treden. De VVD is hier geen voorstander van en ziet de toegevoegde waarde ook niet. Daarom stemden wij, net als de hele raad, tegen dit voorstel.

#VVD #Zutphen #Warnsveld #zutphencity #gemeenteraad #GR #VNOG #Tribuut #inzutphen #5G #raadswerk #motie #meisjesvakschool #veiligheid #perspectief #buurtservice