Forumavond Financiën 15 juni

Gisteravond was er weer een forumavond, ditmaal over de financiën van de gemeente. Aan de orde waren de Burap en de jaarstukken. Forumlid Jorn Lok sprak namens de VVD over de huidige stand van zaken omtrent de financiën.

De jaarstukken kwamen als eerste aan de beurt. Op het eerste gezicht lijkt het goed te gaan. De algemene reserve wordt immers aangevuld. Toch heeft de VVD nog veel zorgen als we kijken naar de inhoud van de jaarstukken. Op WMO en Jeugd werd er in 2019 nog altijd voor miljoenen aan tekorten gedraaid, en de reserves nemen alleen toe door toevallige meevallers. Er is dus nog altijd een hoop te doen.

Dit kwam helemaal naar voren bij de Burap. De prognose is glashelder. De gemeente gaat dit jaar hoogstwaarschijnlijk weer tekorten draaien. Het is daarom een noodzaak om snel met nieuwe dekkingen te komen. De VVD heeft ook zorgen over de snelheid waarmee de bezuinigingen op met name WMO en Jeugd gehaald worden. Het college heeft aangegeven hier nog 1,5 jaar voor nodig te hebben eer de maatregelen op grote schaal in de cijfers terug te zien zijn. Gelukkig komen de eerste voorstellen voor maatregelen dit jaar aan bod.

De VVD blijft dus kritisch over de stand van zaken, en hoopt op korte termijn verbeteringen te zien in de financiën.