Debat over verplaatsen van de kermis

Waarom stemde de VVD tegen het doorgaan van een interpellatie debat, dat gisteravond in de Burgerzaal plaats vond? Omdat de fractie vindt dat de vragen van de aanvragers schriftelijk of in het vragenkwartier van de raad gesteld en beantwoord konden worden.

De burgemeester Annemieke Vermeulen beantwoordde namens het college op heldere en open wijze de 5 vragen die op tafel kwamen. Op basis van intern onderzoek met het raadplegen van bronnen en externe deskundigen nam het college het aangevochten besluit:

Dit jaar is voor de kermis op de markten geen plaats maar wel elders in de gemeente Zutphen. De 1,5 m regel in combinatie met alle functies die de markten hebben, laten zich niet verenigen. Indien de kermis er toch op de markt zou komen, zou dit serieuze consequenties hebben voor bijvoorbeeld de terrassen op de markt, jet alle gevolgen van dien.

De indieners van het interpellatiedebat presenteerden na enkele schorsingen een motie, die extern onderzoek eist.

De motie haalde het met een verschil van twee stemmen niet.
Het is verontrustend dat een deel van de raad het besluit van het college afdoet met ┬┤een makkelijk terzijde geschoven raadsbesluit┬┤. De VVD vindt dit te kort door de bocht. Dergelijke besluiten zijn lastig in deze hectische tijd en vragen dan ook om daadkracht en moeilijke knopen durven doorhakken. Dat terzijde schuiven is dan ook te makkelijk en zeker niet de mening van de VVD.