Jorn Lok over de gemeentelijke financiën

In de bestuursrapportage staat de prognose van hoe de geldzaken van de gemeente dit jaar zullen gaan. Draaien we positief of gaan onze reserves krimpen?

Voor dit jaar staat er een groei van de reserves gepland. Dit komt vooral doordat er incidenteel meer geld vanuit het Rijk komt. De bezuinigingen, met name omtrent WMO en Jeugdzorg, worden nog steeds niet gehaald. Vandaar dat er ruimte is voor vreugde, maar ook voor de nodige scepsis. 

Voor de VVD staat voorop dat de gemeente haar zaken op orde moet hebben. Het tempo van de hervormingen van de WMO en de Jeugdzorg is dan ook veel te traag. Het is de wens van de VVD dat dit het komende jaar verbetert. Er moeten echt meters gemaakt worden! We hebben de verantwoordelijkheid en de plicht om volgend jaar een structureel sluitende begroting en gezonde gemeentefinanciën door te geven aan de volgende raad.

Binnenkort behandelen we de begroting van komende jaren. Benieuwd naar onze inbreng. Houd onze website en social media dan in de gaten!