Jorn Lok bij de begrotingsbehandeling 2021-2024

Op 26 oktober werd er in het forum voor de tweede keer gesproken over de programmabegroting 2021-2024. Dit keer kwamen er onder meer concrete plannen van partijen langs en werd er gesproken over de visies over de begroting voor de komende jaren.

VVD-forumlid Jorn Lok sprak met name over de lastenverhoging die voorgesteld wordt en over het al dan niet sluitend maken van de begroting in de komende jaren. 

Voor de VVD staat voorop dat we een sluitende meerjarenbegroting moeten overdragen aan een volgende raad. De huidige begroting is structureel sluitend, maar zet in op grote bezuinigingen en verdere lastenverhoging. 

Hoewel dit noodzakelijk is, staat de VVD voor een moeilijk dilemma. Naar schatting worden er in de loop van volgend jaar grote stappen genomen in het halen van de bezuinigingen in met name het Sociaal Domein. Vandaar dat de VVD het liefst de financiƫle situatie nog voor een jaar flexibel wenst te houden en dus bepaalde maatregelen als de OZB verhoging nog zou willen uitstellen. Dit betekent dat we de begroting voor 2021 sluitend zouden maken met eenmalige meevallers, om over een jaar de balans op te maken. Op die manier zouden we de verhoging van bijvoorbeeld de OZB nog met in ieder geval een jaar kunnen uitstellen.

De kans bestaat dan dat we volgend jaar kunnen concluderen dat we de bezuinigingen nagenoeg hebben gehaald en vervolgens een structureel sluitende begroting kunnen aanleveren aan de nieuwe raad.

Benieuwd naar onze inbreng in de raad van 9 november? Houd dan onze website en social media in de gaten!