Antje van Dijk over de programmabegroting

Na vele vergaderingen in het forum, vele vragen stellen en veel voorbereidingen was op 9 november het moment daar: het behandelen van de programmabegroting 2021-2024. Fractievoorzitter Antje van Dijk sprak namens de VVD.

Voor de VVD staat voorop dat we, ondanks alle vorderingen die zijn gemaakt met de bezuinigen, nog steeds er moeilijk voor staan. Dat vraagt om moeilijke keuzes als het terugschroeven van voorzieningen en het verhogen van de inkomsten.

De VVD haalde een aantal belangrijke punten aan. Veiligheid voor iedereen door een inclusief agenda naar VN-model, cultuurgelden meer verdelen over nieuwe initiatieven en het verder hervormen van het sociaal domein.

De VVD diende ook een amendement in om de verhoging van de OZB voor 2021 te verlagen en hiervoor dekking te zoeken in een oude bestemmingsreserve voor de herwaardering van aandelen. Gezien nieuwe informatie die het college hierover gaf die stelde dat de dekking niet mogelijk was, heeft de fractie het amendement ingetrokken.

In de ogen van de VVD is het college goed op weg, maar we hebben nog een flinke weg te gaan als we een structureel sluitende begroting met de nodige hervormingen afgerond aan een nieuwe raad willen overhandigen. Deze begroting draagt daar aan bij en daarom stemde de VVD voor de begroting, die werd aangenomen.

Verder kwamen er de nodige moties en amendementen voorbij. Twee daarvan en de mening daarover van de VVD komen later voorbij dus blijf ons vooral in de gaten houden!

Benieuwd naar de volledige inbreng? Kijk naar het filmpje en vergeet niet te abonneren!

Zet cookies aan om de video te tonen.