Jorn Lok over het inzichtelijker maken van de financiën

Snel kunnen zien welke keuzes gemaakt worden door het college. In een paar klikken duidelijk hebben als inwoner wat deze keuzes voor jou, voor je vereniging of voor je bedrijf betekenen. Dat klinkt als een heel mooi ideaal. Een ideaal wat nu werkelijkheid lijkt te gaan worden.

Op 30 november kwam het nieuwe dashboard van de gemeente aan de orde. Met dit dashboard, wat op een openbare website staat, kan iedereen een overzichtelijk inkijkje in de gemeentelijke financiën krijgen. 

In dit nieuwe dashboard zijn kengetallen over de gemeente zichtbaar, zoals het aantal inwoners en demografische ontwikkelingen. Verder kan je straks in een paar klikken zien waar het geld van de gemeente aan besteed wordt. Dit kon eerder al in de programmabegroting, maar met dit nieuwe dashboard kan dit veel gedetailleerder.

VVD-forumlid Jorn Lok sprak in namens onze fractie. Voor de VVD is het van belang dat inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties duidelijk kunnen zien wat het beleid van de gemeente voor hun kan betekenen. Transparantie over wat wij doen als raad en college is van belang als gemeente.

Voor nu ligt nog de taak om te bepalen welke onderdelen extra aandacht krijgen. Zijn bepaalde onderwerpen minder relevant, en kunnen we die aandacht beter besteden aan iets waar veel politieke en maatschappelijke discussie over is? Of zijn alle onderwerpen even belangrijk? Willen we sommige onderdelen veel gedetailleerder inzien, of volstaan deze met globale cijfers? Dat zijn de vragen van nu.

Wil je weten hoe dit alles zich zal ontwikkelen? Houd onze socials en website dan goed in de gaten!