Een terugblik op 2020

Bij het einde van een jaar, gaat menig mens terugblikken. Wat is er allemaal voorbij gekomen? Wat heb ik bereikt? Wat had beter gekund? En wat betekent dit voor het komende jaar? Nu 2020 achter de rug is, blikt de VVD-fractie graag met je terug op het afgelopen jaar, en blikken we vooruit op het komende jaar.

Covid-19

Het jaar 2020 werd uiteraard gedomineerd door de COVID-19 pandemie. Een pandemie die zijn weergaan niet kent. Begin 2020 leek het nog ver weg, maar in maart ging het hard. Al gauw kondigde de landelijke regering de eerste lockdown af. Bedrijven moesten dicht, scholen bleven gesloten, mensen kwamen in onzekerheid terecht en de straten waren leger dan ooit. De VVD Zutphen heeft schriftelijke vragen gesteld over het helpen van onze ondernemers en kreeg hierop positief antwoord terug. Tijdelijke opschorting van huurbetalingen voor ondernemers, uitstel van gemeentelijke belastingen en hulp bij het aanvragen van landelijke steunregelingen. Zo konden we toch nog iets doen voor onze ondernemers.

De hervormingen zetten door!

Ondanks Corona bleef de gemeenteraad, weliswaar digitaal, vergaderen. 2020 werd in dat opzicht vooral gekenmerkt door het verder doorvoeren van hervormingen die nodig zijn om de financiën van de gemeente op orde te brengen. Denk daarbij aan de nieuwe sportvisie, een nieuwe indeling van de vastgoedportefeuille en de nieuwe visie op het sociaal domein. Vooral die laatste is erg van belang voor de toekomst. Door deze visie wordt het sociaal domein hervormd naar een manier van werken die erg bij de VVD past: zorgen dat mensen zo min mogelijk afhankelijk zijn van de overheid en zoveel mogelijk werken op basis van wat een individu nog wél kan met de voorzieningen van de gemeente in plaats van niet kan. Kortom: werken van ‘’zorgen voor’’ naar ‘’zorgen dat’’. 

Ons werk maakt verschil!

Deze hervormingen bleken bij het vaststellen van de begroting in november echter nog niet voldoende. Met name op het sociaal domein is er nog genoeg werk te verrichten. Bij de begroting probeerde de VVD de voorgestelde OZB-verhoging voor 2020 van tafel te krijgen, maar ons amendement om dit te dekken bleek niet haalbaar en kon op te weinig steun rekenen. Desalniettemin geeft de begroting toch reden tot optimisme. Het ziet ernaar uit dat de hervormingen van college en raad hun effect beginnen te hebben en in de toekomst ervoor zullen zorgen dat we niet alleen praten over bezuinigingen maar over verder bouwen aan onze gemeente. Ook kregen we het voor elkaar dat kampeerboerderijen uitgezonderd werden van de verhoging van de toeristenbelasting. Een klein verschil voor de gemeente, een groot verschil voor de kampeerboerderijen.

2020 is voorbij, wat nu?

2021 wordt het jaar van verdere vooruitgang. Het jaar waarin we verder werken om een structureel sluitende begroting en hervormde voorzieningen van de gemeente over te dragen aan de nieuwe raad. Ook komen de Tweede Kamerverkiezingen eraan, waarbij wij als VVD hopen om opnieuw de grootste te worden, en bovenal hopen dat Erik Haverkort uit ons lokale netwerk ‘de Graafschap’ een van de Kamerzetels mag bezetten. Tevens zullen de voorbereidingen getroffen worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, maar later daarover meer.

Wil je op de hoogte blijven van ons werk? Benieuwd naar wat wij komende jaar allemaal doen om onze gemeente verder te helpen, of naar onze campagneacties. Houd onze website dan in de gaten en volg ons op social media!

Facebook: https://www.facebook.com/ZutphenVVD

Twitter: https://twitter.com/VVD_Zutphen

Instagram: https://www.instagram.com/vvd_zutphen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoiB6zU0uP71y8618u6z3Xw