Kiezen of Kabelen

Het dossier rond het onder de grond brengen van de hoogspanningsleidingen bij Warnsveld sleept al jaren. Het is een lang gekoesterde wens van veel inwoners die dicht bij en vlak onder de hoogspanningsleidingen wonen omdat zij vrezen voor hun gezondheid en veiligheid. In de afgelopen jaren is in de gemeenteraad van Zutphen vaak gediscussieerd over deze situatie. Vorige colleges hebben zich er over gebogen. Nooit heeft dit geleid tot een duidelijke keuze.

Tot afgelopen maandag. Toen heeft de volledige raad zich positief uitgesproken over het onder de grond brengen van de bewuste leidingen. Hoewel sommige mensen graag claimen dat dit hun verdienste is, kent succes in dit geval vele vaders (en moeders). Allereerst is er de niet aflatende inzet geweest van de bewoners die zich jaren geleden al verenigd hebben en bleven strijden voor hun belangen. Daarnaast hebben veel verschillende gemeenteraadsfracties zich ingespannen voor dit dossier. De VVD heeft dit natuurlijk ook gedaan door meerdere keren moties over dit onderwerp (mee) in te dienen. Daarnaast heeft de VVD-wethouder zich zeer ingespannen voor dit dossier. Op basis van de haalbaarheidsstudie, die in 2019 is verricht, heeft de wethouder bekeken op welke manier de kosten van het onder de grond brengen van de leidingen gefinancierd kunnen worden.

Omdat het om een groot bedrag van bijna € 4,5 miljoen gaat, heeft onze wethouder Laura Werger geprobeerd om de provincie Gelderland mee te laten betalen. Dit deed zij omdat de gemeente Zutphen financieel niet veel ruimte heeft en twee andere provincies in Nederland wel meebetalen. Helaas stelt de provincie Gelderland allerlei voorwaarden aan eventuele cofinanciering. Voorwaarden die het hoogst onzeker maken of ze ooit gaan meebetalen. Proberen te voldoen aan deze voorwaarden kost alleen maar meer tijd en geeft de inwoners, die al jaren wacht, geen zicht op de duidelijkheid waar ze recht op hebben. Dit betekent dat de gemeente Zutphen primair zelf het bedrag onderaan de streep moet opbrengen. Daarom heeft de wethouder de raad opgeroepen om, vooral in het belang van de inwoners, duidelijkheid te geven over of zij bereid waren om het volledige bedrag te financieren.

Gesteund door een motie van de raad over dit onderwerp, die unaniem is aangenomen, kan onze wethouder nu verder om ervoor te zorgen dat een lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling gaat. En daar is de VVD heel blij mee.