De kapotte trap van de woningmarkt

Veel mensen in Zutphen, Warnsveld en de Hoven hebben moeite om een woning te vinden. Jongeren, starters, gezinnen, ouderen. De gemeente werkt hard om dit probleem te verhelpen. Voor de VVD geldt: doorstroming stimuleren en meer woningen bouwen. De woningmarkt is een trap en die in onze gemeente heeft een paar kapotte treden.

Het aantal huurwoningen in de gemeente Zutphen is al jaren hoog ten opzichte van het aantal koopwoningen. Het gevolg is dat er knelpunten ontstaan. Veel mensen die in een huurwoning wonen en graag zouden willen doorstromen naar een koopwoning, hebben moeite om er een te vinden. Gezinnen kunnen zo lastig een passende woning vinden.

Een ander gevolg is dat deze mensen in hun huurwoning blijven zitten, waardoor veel mensen die een huurwoning zoeken er geen kunnen vinden. Dit heeft gevolgen voor jongeren, ouderen en mensen met een lager inkomen. Ouderen die nu in een koopwoning zitten en kleiner willen wonen, kunnen zo ook niet een passende woning vinden, waardoor hun koopwoning ook niet vrij komt. Kortom: de doorstroom in de gemeente Zutphen zit vast. De oplossing van de VVD: bouw meer woningen en zet meer in op doorstroom.

Meer woningen is sowieso nodig. Als gevolg van de Woonvisie worden er meer gebieden onderzocht, zoals in Leesten en in de Hoven. In de Woonvisie staat vastgelegd dat we kijken naar de verhoudingen per wijk. We focussen primair op meer woningen in het middensegment en het dure segment om de verhoudingen te herstellen. Tegelijk bouwen we ook woningen in andere lagen van de woningmarkt: jongerenwoningen, starterswoningen en sociale huurwoningen.

Door het diverser maken van ons woningaanbod zorgen we voor meer doorstroom. Mensen die ruimer willen wonen kunnen makkelijker een woning vinden, waardoor hun kleinere koopwoningen vrijkomen. Hierdoor kunnen mensen in de sociale huurwoningen makkelijker hun koopwoning vinden en kunnen gezinnen ruimer gaan wonen. Daarmee maken we de huurwoningen vrij voor onze jongeren en ouderen. 

Door deze verhoudingen te herstellen en meer in te zetten op doorstroom, waren we ook niet ervan overtuigd dat moties vanuit de raad om meer huurwoningen te bouwen gaan helpen. Het aanbod op een specifiek gedeelte vergroten terwijl de traptreden erna nog kapot zijn zorgt voor weer een knelpunt, maar was op een later moment. De VVD zegt: bouw meer koopwoningen, bouw meer in het midden -en dure segment, zet in op doorstroom en zorg er zo voor dat iedereen een fijn huis kan vinden!