Mensen actiever bij de besluiten betrekken

Tijdens het forum over de Kaders Anders Aanpakken sprak VVD-forumlid Jorn Lok over het betrekken van bewoners en organisaties bij de politiek. Een heel mooi stuk, waarmee we mensen betrekken bij voorstellen die gaan over hun buurt en hun gemeente. Ook een belangrijk uitgangspunt uit het coalitieakkoord wat nu werkelijkheid wordt.

Organisaties, inwoners en verenigingen praten graag mee over hoe we de gemeente verder kunnen helpen. In de afgelopen jaren hebben we hier al meerdere voorbeelden van gezien, zoals de hervorming van de Deventerweg en het aanpakken van de wegen in de Hoven. De VVD is ook een groot voorstander van interactie en communicatie met de inwoners over voorstellen die hun aangaan.

Tijdens het forum heeft de VVD vragen gesteld over de werkwijze van de gemeente om wijken en groepen te betrekken. Hier gaan we de komende jaren een aantal belangrijke stappen zetten, waaronder digitale communicatie en verdere contacten met wijkteams. Een mooie stap waar we in de toekomst zeker nog over komen te spreken.