VVD dient 2 voorstellen in voor belastingverlaging

Tijdens de Voorjaarsnota zal de VVD samen met Kies Bewust Lokaal de motie Eerlijke rioolbelasting indienen. Hiermee roepen we op tot het hervormen van de rioolbelasting en zorgen we voor lastenverlichting voor mensen met een huis in aanbouw. Tevens dient de Partij voor de Dieren samen met VVD, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij, SP en CDA een amendement in voor het afschaffen van de hondenbelasting.

Momenteel is het zo dat mensen die een huis hebben gekocht wat nog gebouwd moet worden gedurende de hele periode van bouw de volle mep betalen voor de rioolbelasting. Volgens de VVD klopt dat niet meer met de aard van de belasting.

De rioolbelasting is bedoeld voor twee doelen; het monitoren van de grondwaterstand en het afvoeren van afvalwater. Bij huizen in aanbouw bestaat dat laatste niet, dus waarom worden mensen hier dan wel voor belast? De VVD stelde hier eerder schriftelijke vragen over.

VVD-fractievoorzitter Jorn Lok: "Met dit voorstel zorgen we ervoor dat mensen betalen voor waar de gemeente op levert. Betalen voor iets wat in jouw geval niet bestaat is oneerlijk."

De VVD dient tevens het amendement van de Partij voor de Dieren mee in om de hondenbelasting af te schaffen. Na het mede indienen van de motie voor het afschaffen door middel van scenario's kwam het college met voornamelijk voorstellen om de dekking te halen uit andere lastenverzwaringen. De VVD gaat niet voor sigaren uit eigen doos, maar voor structurele lastenverlichting.

De VVD wil daarom:

- Afschaffen van de hondenbelasting.

- Afschaffen van het waterafvoergedeelte van de rioolbelasting voor huizen in aanbouw.

- Dit alles mag niet gedekt worden met andere lastenverhogingen.

Lok vervolgt: "Met deze voorstellen gebruiken we de gunstige financiƫle positie van de gemeente om ook iets terug te geven aan de inwoners en dragen we bij aan een eerlijker belastingstelsel."

De motie en het amendement worden, samen met een aantal andere voorstellen van VVD-zijde, ingebracht tijdens de Voorjaarsnota. Weten welke voorstellen dat zijn? Houd onze socials en zutphen.vvd.nl in de gaten!