VVD dient 3 voorstellen in om veiligheid te vergroten

Tijdens de Voorjaarsnota dient de VVD samen met het CDA drie voorstellen in om de veiligheid Zutphen en Warnsveld te vergroten. Drie moties die bijdragen aan het veiligheidsgevoel en concrete daden eisen.

De VVD krijgt signalen vanuit de samenleving dat mensen en ondernemers zich niet veilig voelen. Afbeeldingen van ingegooide ruiten bij ondernemers, steekincidenten en mishandelingen zijn voorbeelden van gebeurtenissen die het veiligheidsgevoel aantasten.

De VVD dient hiervoor drie voorstellen in, waarvan twee met het CDA:

- Met de motie "Blauw meer op straat" pleiten CDA en VVD voor het vergroten van het bestand BOA's, kijken we naar manieren hoe we blauw meer de straat op krijgen in plaats van achter het bureau en wordt er in Den Haag meer gelobbyd voor meer agenten.

- Met de motie "Cameratoezicht" pleiten VVD en CDA voor het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening en het zoeken naar locaties waar cameratoezicht moet worden ingesteld. Deze dienen wij samen in met Kies Bewust Lokaal.

- Met de motie "Preventief fouilleren" roept de VVD de burgemeester op om samen met het Openbaar Ministerie te kijken naar of preventief fouilleren gewenst is en hoe dit kan worden ingevoerd, zodat mensen met een mes op zak in de kraag gevat worden. Deze dienen wij samen in met CDA en Kies Bewust Lokaal.

VVD-Fractievoorzitter Jorn Lok: "De overheid heeft de plicht om zich maximaal in te spannen voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners en ondernemers. We hebben het hier over een kerntaak van het gemeentebestuur. Daar moet aan gewerkt worden!"

Deze voorstellen worden, samen met een aantal andere voorstellen van VVD-zijde, ingebracht tijdens de Voorjaarsnota. Weten welke voorstellen dat zijn? Kijk op zutphen.vvd.nl