De Binnenstad: Place to buy én Place to be

Tijdens de laatste raadsvergadering van 3 juli sprak de raad over het nieuwe programma voor de Binnenstad. Belangrijke punten als cultuur, economie, ondernemerschap en mobiliteit komen daarin aan de orde.

In het programma komt onder meer een belangrijk onderwerp van de VVD naar voren; de bewaakte fietsenstalling. Na eerdere pleidooien, meerdere vragen en een actie van de VVD om een bewaakte fietsenstalling te realiseren, wordt deze nu gerealiseerd. VVD-raadslid René Hissink: "Een hele mooie eerste stap, maar we zijn er nog niet. De VVD ziet in de toekomst graag nog meer bewaakte fietsenstallingen. Zeker nu met de fiets gaan steeds meer een plek krijgt."

Hissink sprak namens de VVD-fractie ook over het punt dat we van Place to buy naar Place to be moeten gaan: "De binnenstad is de motor van de economie. Dat dreigen wij nog wel eens te vergeten. Wat de VVD betreft is de binnenstad Place to buy én Place to be!"