Inbreng VVD bij de Voorjaarsnota: "Mooie intenties maar de praktijk is slecht"

Tijdens de Voorjaarsnota sprak de raad over de plannen van de gemeente voor volgend jaar. Mooie dingen staan te gebeuren, maar ook veel zaken waar de VVD kritiek op heeft.

De Voorjaarsnota zijn de algemene beschouwingen van de gemeenteraad. Een dag om plannen te bespreken en voorstellen in te dienen. VVD-fractievoorzitter Jorn Lok sprak als grootste oppositiepartij als eerste. "De keuzes laten een tekenend beeld zien. Weer wordt er met miljoenen gesmeten, het houdt maar niet op! En tot overmaat van ramp wordt het college steeds gered door extra miljoenen uit Den Haag."

De spenderingsdrang van het stadsbestuur mag ook niet bekritiseerd worden. Zo stelde het college voor de hondenbelasting af te schaffen, maar die wel te dekken met het korten van voorzieningen, het verhogen van parkeertarieven of het verhogen van de OZB. Lok vervolgt: "Voor het verlagen van de lastendruk kijkt het college louter naar sigaren uit eigen doos in plaats van de eigen uitgaven kritisch onder de loep te nemen. De hardwerkende Jan Modaal die telkens de portemonnee mag trekken maar nooit iets krijgt, we zien het steeds weer!"

Tussen het smijten met miljoenen door voelen de ondernemers zich vergeten. Door een niet-dienstbare gemeente, door een moeilijk vergunningenbeleid en door te weinig veiligheid. De VVD diende hiervoor samen met andere partijen voorstellen in en lanceerde het Ondernemersmeldpunt.

De inzet van de VVD was dan ook duidelijk:

- Afschaffen van de hondenbelasting zonder het verhogen van belastingen
- Versoepelen van het vergunningenbeleid door dit kritisch onder de loep te nemen
- Verlagen van de rioolbelasting voor nieuwbouwhuizen
- Versterken van de veiligheid met cameratoezicht en meer handhaving

Behalve het amendement van de hondenbelasting hebben de andere voorstellen het niet gehaald, vaak slechts met 1 zetel verschil. Helaas was de urgentie voor deze terechte problemen van inwoners en ondernemers er nog niet genoeg. Maar de VVD blijft doorgaan voor Zutphen en Warnsveld!

De volledige inbreng van de VVD leest u hieronder.