VVD: "Ziekteverzuim gemeente moet omlaag"

Tijdens de behandeling van de programmabegroting dient de VVD een motie in om het ziekteverzuim van de gemeente naar het landelijk gemiddelde te dringen.

Momenteel ligt het ziekteverzuim van de gemeente rond de 8%. Dat is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 5%. De VVD wil hier wat aan doen. Daarom roepen wij het college op om de komende maanden met plannen te komen om het ziekteverzuim terug te dringen.

VVD-fractievoorzitter Jorn Lok: "Een dergelijk ziekteverzuim is schadelijk voor de organisatie en voor de gemeente als geheel. De gemeente moet een goede werkgever zijn en staan voor haar medewerkers. Dit gaat over organisatieontwikkeling, goede arbeidsomstandigheden en een slagvaardige organisatie."