VVD stemt weer tegen begroting

Op maandag 6 november vergaderde de gemeenteraad van #Zutphen over de begroting van de gemeente. Een begroting die vol staat met mooie intenties, maar te weinig daden. "Kijk naar het jeugdbeleid, het aanpakken van het Stationsgebied, het versterken van de organisatie, het uitdiepen van de Industriehaven, het realiseren van Buurthuis de Hoven. Allemaal dingen die we vorig jaar wouden, maar wat nog niet gebeurd is." zo legt Jorn Lok uit.

Fractievoorzitter Lok legde helder de lijn van de VVD uit:

- Voor het stimuleren van de #middenklasse en de #ondernemers
- Voor werken aan een effectieve manier om inwoners uit de armoede te helpen
- Voor een slagkrachtige en gezonde organisatie
- Tegen het verder verhogen van de belastingen, zoals de #OZB

Tijdens de raad boden wij het college de resultaten van het Ondernemersmeldpunt aan en haalde wij twee moties binnen. Onze amendementen om de OZB niet te verhogen, om parkeerontheffingen voor ondernemers goedkoper te maken en om nog geen extra geld te reserveren voor het warmtenet Helbergen haalden het alledrie niet.

Uiteindelijk stemde de #VVD tegen de begroting. "Deze begroting is teveel van hetzelfde. De middenklasse en de ondernemers profiteren niet genoeg hiervan. Het zijn teveel woorden, te weinig daden. Daarom stemmen wij tegen" zo legt Lok uit.

Opvallend was ook dat meerdere fractievoorzitters van de coalitiepartijen kritiek uitten op de begroting of zelfs zaken uit het coalitieakkoord ter discussie stelden. "Zien wij hier de eerste scheuren in deze coalitie?" Vraagt Lok zich af.