Zorgen over afvalpilot: "Lijkt op iets anders dan wat we hebben afgesproken"

Er zijn veel zorgen in de wijken die geselecteerd zijn voor de pilot om afval andersom in te zamelen. Mensen maken zich zorgen of voelen zich overvallen door de aankondiging.

In de raad stelden partijen vragen aan de wethouder hierover. De #VVD uitte haar zorgen over de uitwerking van de proef. VVD-fractievoorzitter Jorn Lok: "De VVD heeft ingestemd met de proef, mede ook omdat het middels aanmeldingen zou gaan en mensen die het zouden willen hun grijze container zouden kunnen behouden. Nu blijkt dat wijken niet middels aanmeldingen zijn geselecteerd, maar worden verplicht zonder dat hun iets is gevraagd. Dat is heel iets anders dan wat we hebben afgesproken."

De komende tijd zal hier opheldering over moeten komen. Want als afspraken al niet worden nagekomen met een proef, dan ziet de toekomst van het hele #grondstoffenplan er somber uit.