Interpellatiedebat over afvalpilots

Tijdens de raad van 11 december werd er een interpellatiedebat gehouden over de afvalpilot, en dan met name over deze proef ten opzichte van de eerdere toezeggingen door wethouder Verschure.

In 2022 werd het nieuwe Grondstoffenplan vastgesteld. Onderdeel hiervan was om pilots te draaien in drie wijken. Vrijwillig zouden mensen hieraan deel gaan nemen, er zou participatie zijn. Nu, een jaar later, blijkt daar niks van terecht te zijn gekomen. Mensen kunnen hun grijze container niet behouden, zijn amper betrokken en hebben zich niet zelf gemeld.

Daarom vroegen Kies Bewust Lokaal, SP, VVD, CDA en ChristenUnie een debat aan. In dat debat bleek dat in april de wethouder deze principes van vrijwillig aanmelden al liet varen, maar de raad niet heeft geïnformeerd hierover.

VVD-fractievoorzitter Jorn Lok: "Drie dagen lang wordt je het vuur aan de schenen gelegd over de opzet, over vrijwillig melden en over welke wijken. Dan weet je al zes maanden dat je dat laat varen en koppel je na vragen van de raad dat pas terug."

Wethouder Verschure bood in de raad zijn verontschuldigingen aan, met voortschrijdend inzicht had hij de raad eerder moeten informeren. Lok vervolgt: "Dit is geen voortschrijdend inzicht, dit is een grove inschattingsfout."

Het debat resulteerde in een motie van afkeuring van SP, Kies Bewust Lokaal, VVD en de Stadspartij en werd door de voltallige oppositie gesteund.